BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 5/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 1 tháng 5/2021, cập nhật đến ngày 10/5/2021)

 

Doanh nghiệp:

1. Công văn số 2677/BKHĐT-PTDN về việc rà soát, tổng hợp các doanh nghiệp hiện nay vẫn duy trì mô hình tổ chức theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003

Có nội dung chính sau:

1} Rà soát, tổng hợp danh sách công ty vẫn đang duy trì mô hình tổ chức công ty là công ty nhà nước theo quy định LDN 2003 để chuyển đổi loại hình DN theo quy định LDN 2020

Xây dựng:

2. Quyết định số 509/QĐ-BXD về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình, lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng.

 Có nội dung chính sau:

1} Ban hành 04 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình, lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của BXD.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

3. Quyết định số 1528/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Có nội dung chính sau:

1} Công bố 6 thủ tục hành chính lĩnh vực Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Co-vid 19:

4. Công điện số 600/CĐ-BCĐ Về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-9

Có 2 nội dung chính sau:

1} Điều chỉnh thời gian cách ly tập trung quy định được thay đổi ít nhất 14 ngày sang 21 ngày.

2} Điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú từ 14 ngày xuống còn 07 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7.

5. Công điện số 615/CĐ-BYT về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện

Có nội dung chính sau:

1} Xét nghiệm chủ động toàn bộ nhân viên y tế, người bệnh, người chăm sóc người bệnh dài ngày.

 

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

  Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH