LUẬT SƯ TƯ VẤN – TỐ TỤNG & DỊCH THUẬT

1. Tư vấn pháp luật trong kinh doanh

a) Theo vụ việc:

Tư vấn thành lập doanh nghiệp trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Triển khai hoạt động DN: đăng ký về thuế và hải quan; đăng ký về sử dụng lao động, về nội quy lao động; xin cấp giấy phép kinh doanh đối với ngành kinh doanh có điều kiện; xin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; lập dự án đầu tư để xin cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, để xin miễn, giảm thuế, để xin vay vốn ngân hàng; soạn hợp đồng kinh tế, thương mại và tư vấn xử lý tranh chấp hợp đồng.

Tổ chức lại DN: chuyển đổi DN, cổ phần hóa, liên doanh, hợp nhất, sáp nhập, giải thể.

b) Theo phương thức thường xuyên-dài hạn (hội viên – membership):

Đảm trách pháp chế DN: được giải đáp, cho ý kiến pháp luật khi DN yêu cầu; được bảo vệ lợi ích hợp pháp khi có tranh chấp; được soạn hợp đồng, văn kiện pháp lý nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro và tranh chấp pháp lý trong tương lai. Hàng tuần DN được cung cấp Bản tin pháp luật mới nhất đã được hệ thống hóa ngắn gọn liên quan đến DN.

2. Tư vấn pháp lý chuyên ngành:

2.1. Tư vấn pháp luật về nhà đất: chuyển nhượng, hợp thức hóa, xin giao đất, xin thuê đất xây dựng nhà…

2.2. Tư vấn pháp luật về lao động: giấy phép lao động cho người nước ngoài, xử lý tranh chấp lao động, Nội quy, đánh giá DN tuân thủ pháp luật lao động …..

2.3. Tư vấn pháp luật về hành chính:

Khiếu nại việc xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kế toán, nhà đất, đăng ký kinh doanh, thanh tra DN…

Quốc tịch của Việt kiều, hộ chiếu, xuất nhập cảnh, di trú, tạm trú, thường trú, bằng lái xe cho người nước ngoài…

2.4. Tư vấn và đại diện sở hữu công nghiệp-quyền tác giả: đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, hợp đồng li-xăng, bản quyền tác giả và xử lý tranh chấp vi phạm.

3. Dịch thuật; Dịch công chứng NAATI Australia

4. Luật sư tham gia tố tụng các vụ án kinh tế, hành chính, lao động, đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự Toà án các cấp. Thi hành án dân sự. Công nhận-thi hành tại VN bản án dân sự Tòa/Trọng tài Australia