Tuyển dụng

1. ĐÀO TẠO

Đội ngũ Kế toán cho Doanh nghiệp:

+ Hướng dẫn tổ chức bộ phận kế toán phù hợp riêng cho DN.
+ Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán-thuế và định kỳ cập nhật kiến thức.

Đội ngũ Pháp chế cho Doanh nghiệp:

+ Hướng dẫn tổ chức bộ phận Pháp chế phù hợp riêng cho DN.
+Hướng dẫn nghiệp vụ pháp lý của DN và định kỳ cập nhật kiến thức.

2. TUYỂN DỤNG

Trợ lý Luật sư làm việc lâu dài, ổn định để đào tạo nghiệp vụ Trợ lý Luật sư, hướng tới tập sự Luật sư để trở thành Luật sư tương lai.

Trợ lý Kế toán-Kiểm toán làm việc lâu dài, ổn định để đào tạo nghiệp vụ Trợ lý Kế toán-Kiểm toán, hướng tới Công ty Kiểm toán giới thiệu thi (được rút ngắn 1 năm) về Chứng chỉ Kiểm toán viên (đạt 7 môn) hoặc có thể thi Chứng chỉ hành nghề kế toán (Chuyên gia Kế toán khi đạt 4 môn).