ĐẠI LÝ THUẾ – KẾ TOÁN & TƯ VẤN LUẬT THUẾ

1. Dịch vụ Đại lý Thuế- Dịch vụ Kế toán hành nghề theo chuẩn mực VN & quốc tế:

a) Dịch vụ Đại lý thuế- Kế toán:

Dịch vụ Đại lý thuế (do Đại lý Thuế VN và Đại lý Thuế doanh nghiệp Australia-BAS Agent) và Dịch vụ Kế toán hành nghề trọn gói (do Kiểm toán viên hành nghề VN do Bộ Tài chính quản lý và Kế toán công chúng Australia-MIPA). (..) Sử dụng chữ ký điện tử của Đại lý Thuế khai thuế qua mạng Đại lý Thuế từ ngày 18/6/2015 và chữ ký Chứng chỉ hành nghề Dịch vu Kế toán trên Báo cáo Tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.
Đặc biệt, dịch vụ kế toán-thuế chi tiết online (không cần đến Doanh nghiệp – offsite) hạch toán chi tiết hoạt động thanh toán thu chi/công nợ qua ngân hàng kịp thời, liên tục nên Doanh nghiệp có thể xem tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính thường xuyên, hàng ngày.
Dịch vụ đảm trách Kế toán trưởng cho DN.
Soát xét báo cáo thuế-kế toán kỳ quá khứ, hiện hành.
Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính theo chuẩn mực kế toán-kiểm toán.

b) Tư vấn thuế-kế toán theo vụ việc:

Tư vấn thuế (do LS tư vấn Thuế và Chartered Tax Adviser Australia), quyết toán thuế, hoàn thuế, xử lý vướng mắc thuế.
.
Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức về kế toán, thuế, tài chính theo quy định mới.

2. Khiếu kiện tranh chấp thuế:

Tư vấn tranh chấp thuế.

Đại diện, bảo vệ trước tòa.

3. Tư vấn tài chính:

Lập phương án tài chính về kinh doanh, đầu tư, vay vốn.

Phân tích tài chính.