Dịch vụ tại AUSTRALIA

1. DỊCH VỤ LUẬT SƯ VN TẠI AUSTRALIA (sử dụng VN)

Hộ chiếu VN (song tịch); Giấy xác nhận người gốc VN;

Dịch vụ thủ tục mua/bán/thừa kế nhà đất thực hiện tại VN hoặc thông qua ủy quyền (không cần về VN): a/Người có HC VN có quyền đứng tên các loại đất như công dân trong nước (không cần đăng ký thường trú hay Thẻ căn cước); b/Người gốc VN mua nhà ở/QSD đất ở trong dự án nhà ở và nhận thừa kế QSD đất ở có các loại đất khác trong cùng thửa đất có nhà ở

Soạn Hợp đồng/Giấy Ủy quyền/Giấy cam kết/Hợp đồng tài sản VN tiền hôn nhân được chứng thực;

Giấy khai sinh/khai tử VN/Giấy phép nhập cảnh di hài, thi hài, tro cốt về VN;

Soạn Di chúc tài sản VN; Từ chối nhận di sản;

Dịch vụ làm thủ tục thường trú VN và Thẻ căn cước;

Đăng ký kết hôn VN; Ghi chú tại VN đã ly hôn nước ngoài; Visa Fiancé/Partner/Business nộp tại VN;

Lập doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD tại VN;

Tố tụng Tòa án các cấp: Luật sư đại diện/bảo vệ vụ án nhà-đất, thuế-kinh tế, hành chính, lao động, dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự; Thi hành án;

Đại diện thương mại VN theo ủy quyền;

Công nhận/không công nhận thi hành tại Australia bản án dân sự Tòa/Trọng tài VN;

2. THUẾ VỤ-KẾ TOÁN TẠI AUSTRALIA (TAX & BAS AGENT-PUBLIC ACCOUNTANT)

Khai thuế BAS (qua Registered tax practitioners được chậm nộp GST 4 tuần không lãi);

Sồ sách kế toán: Bookkeeping, Payroll, Financial Statements;

Cố vấn thuế (Chartered Tax Adviser);

Đăng ký Doanh nghiệp, Business name;

Khai Tax Return do Single Ledger Accountants (Tax Agent).

3. DỊCH THUẬT NAATI – ĐIỀN ĐƠN:

Dịch thuật NAATI giấy tờ/tài liệu; Điền hồ sơ, thủ tục Visa.