Dịch vụ tại AUSTRALIA

1. DỊCH VỤ LUẬT SƯ VN TẠI AUSTRALIA

Hộ chiếu VN (song tịch); Giấy xác nhận người gốc VN;

Giấy khai sinh/khai tử VN/Giấy phép nhập cảnh di hài, thi hài, tro cốt về VN;

Soạn Di chúc tài sản VN; Từ chối nhận di sản;

Soạn Hợp đồng/Giấy Ủy quyền; Hợp đồng tài sản VN tiền hôn nhân;

Dịch vụ thủ tục mua/bán/thừa kế nhà đất tại VN thông qua ủy quyền (không cần về VN);

Dịch vụ làm thủ tục thường trú VN và thẻ căn cước công dân tại VN;

Đăng ký kết hôn VN; Ghi chú tại VN đã ly hôn nước ngoài; Visa Fiancé/Partner/Business nộp tại VN;

Lập doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD tại VN;

Tố tụng Tòa án các cấp: Luật sư đại diện/bảo vệ vụ án nhà-đất, thuế-kinh tế, hành chính, lao động, dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự; Thi hành án;

Đại diện thương mại VN theo ủy quyền;

Công nhận/không công nhận thi hành tại Australia bản án dân sự Tòa/Trọng tài VN;

2. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TẠI VN CHO KIỀU BÀO

Mua/bán/thừa kế nhà-đất VN.

Dịch vụ làm thủ tục thường trú VN và thẻ căn cước công dân.

Thực hiện ủy quyền (không cần về VN) đăng ký sở hữu nhà-đất, trích lục khai sinh, khai tử, hôn thú, …

Đăng ký kết hôn VN; Ghi chú tại VN đã ly hôn nước ngoài; Visa Fiancé/Partner/Business nộp tại VN.

Lập doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD.

Tố tụng Tòa án các cấp: Luật sư đại diện/bảo vệ vụ án nhà-đất, thuế-kinh tế, hành chính, lao động, dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự; Thi hành án.

Công nhận-thi hành tại VN bản án dân sự Tòa/Trọng tài Australia.

3. THUẾ VỤ-KẾ TOÁN TẠI AUSTRALIA (TAX & BAS AGENT-PUBLIC ACCOUNTANT)

Khai thuế BAS (qua Registered tax practitioners được chậm nộp GST 4 tuần không lãi);

Sồ sách kế toán: Bookkeeping, Payroll, Financial Statements;

Cố vấn thuế (Chartered Tax Adviser);

Đăng ký Doanh nghiệp, Business name;

Khai Tax Return do Single Ledger Accountants (Tax Agent).

4. DỊCH THUẬT NAATI – ĐIỀN ĐƠN:

Dịch thuật NAATI giấy tờ/tài liệu; Điền hồ sơ, thủ tục Visa.

5. DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ- KẾ TOÁN TẠI VN

Đại lý thuế-Kế toán (sử dụng chữ ký số Đại lý thuế và chữ ký Chứng chỉ hành nghề Kế toán trên Báo cáo Tài chính).

Dịch vụ đảm trách Kế toán trưởng.

Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính theo chuẩn mực kế toán-kiểm toán

Khiếu kiện tranh chấp thuế.