BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 Tháng 4/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 2 tháng 4/2021, cập nhật đến ngày 20/4/2021)

 

Thuế – Phí – Lệ phí:

1. Nghị định số 52/2021/NĐ-CP Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

Có 5 nội dung chính sau:

  1} Đối với thuế GTGT (trừ khâu nhập khẩu)

         1/ Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ T3-T8/2021 và kỳ tính thuế quý 1, quý 2/2021.

             1) 5 tháng /T3-T6/2021 và quý 1, quý 2/2021

             2) 4 tháng/ T7/2021

             3) 3 tháng/T8/2021

  2} Thuế TNDN                                    

         1/ Thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, 2/2021 theo quy định: 3 tháng từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN

         2/ Chi nhánh hạch toán độc lập được gia hạn nộp thuế TNDN. TH chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có hoạt động SX thuộc lĩnh vựuc được gia hạn: không thuộc đối tượng gia hạn nộp thuế TNDN.

  3} Đối với thuế GTGT, thuế TNDN của HKD, cá nhân KD

         1/ HKD, cá nhân KD  thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31/12/2021.

  4} Tiền thuê đất                    

         1/ Gia hạn nộp tiền thuê đất phải nộp đầu kỳ 2021 thuộc đối tượng theo quy định được NN cho thuê đất trực tiếp trả tiền thuê đất hằng năm: 06 tháng kể từ ngày 31/5/2021.

  5} Trường hợp DN, tổ chức KD có hoạt động SX, KD nhiều ngành KT khác nhau trong đó có ngành KT 

         1/ Được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp theo hướng dẫn.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

2. Công điện số 05/CĐ-TCT Về triển khai Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

Có nội dung chính sau:

  1} NNT thuộc đối tượng gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế. Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021.

3. Quyết định số 812/QĐ-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố

Có nội dung chính sau:

  1} CCT có số thu trên 5.000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý trên 10.000 DN được giao thêm nhiệm vụ trực tiếp thanh tra chuyên ngành thuế.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 235/QĐ-BTC ngày 24/02/2020

Doanh nghiệp:

3. Công văn số 2055/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Có nội dung chính sau:

  1} Liên bộ Công Thương – Tài chính công bố giá cơ sở xăng dầu trên TT

      1/ Xăng E6RON92: = < 17.806 đ/lít

      2/ Xăng RON95-III: = < 18.970 đ/lít                      

      3/ Dầu điezen 0.05S: = < 14.141 đ/lít

      4/ Dầu hỏa: = < 12.827 đ/lít

      5/ Dầu madút 180CST 3.5S: = < 13.687 đ/lít

Áp dụng từ 16g30 ngày 12/4/21

5. Quyết định số 426/QĐ-BKHĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ Kế hoạch và Đầu tư

Có nội dung chính sau:

1} Thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&ĐT, chuyên mục “Thủ tục hành chính” tại địa chỉ https://bit.ly/32gdbU2

Có hiệu lực từ ngày ký thay thế Quyết định số 1711/QĐ-BKHĐT ngày 14/11/2018; Quyết định số 1967/QĐ-BKHĐT ngày 13/12/2019  

 

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

    Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH