BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 3/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 1 tháng 3/2021, cập nhật đến ngày 10/3/2021)

 

Thuế – Phí – lệ phí:

1. Công văn của Tổng cục thuế số 7088/CTHN-TTHT về việc khấu trừ thuế TNCN người lao động

Có nội dung chính sau:

1} TH NLĐ <18 tuổi nhưng không trực tiếp ký HĐLĐ mà UQ cho ngừoi khác và HĐLĐ mùa vụ (< 3 tháng) để thực hiện nghiên cứu khoa học thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công và cũng bị khấu trừ thuế theo mức 10%/ thu nhập trả trước cho cá nhân (không phân biệt là đại diện cho nhóm cá nhân).

2. Nghị định Số 16/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án

Có 2 nội dung chính sau:

1} Chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án đối với tranh chấp KDTM có giá ngạch bao gồm:

      1/ Chi phí thù lao cho Hòa giải viên (HGV), chi phí hành chính phục vụ việc hòa giải, có giá ngạch là 2.000.000đ/ vụ việc;

      2/ Các chi phí khác: Chi phí khi HGV xem xét hiện trạng TS; Chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú,…; chi phí thuê trang thiết bị để phục vụ xem xét hiện trạng TS: Mức thu căn cứ theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức của cơ quan NN có thẩm quyền.

      3/ Chi phí phiên dịch tiếng nước ngoài, bao gồm: chi phí thuê người biên dịch, phiên dịch: Mức thu căn cứ theo thực tế phát sinh và hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

2} Cơ quan thu phí: TA nơi giải quyết vụ việc hòa giải, đối thoại

Có hiệu lực từ ngày 03/03/2021

Đầu tư – Kinh doanh:

3. Nghị định Số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Có nội dung chính sau:

1} Điều kiện cấp GPXD:

      1/ Đối với KV chưa có quy hoạch đô thị, quy hoạch XD khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết XD điểm dân cư nông thôn thì quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan hoặc quy chế quản lý kiến trúc hoặc văn bản của cơ quan NN có thẩm quyền chấp thuận về vị trí và tổng mặt bằng.

      2/ Công trình thuộc DA ĐTXD không yêu cầu lập quy hoạch chi tiết XD, công trình thuộc DA ĐTXD do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 05 héc ta.

      3/ Các công trình XD ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng có yêu cầu thẩm tra, báo cáo kết quả thẩm tra ngoài các yêu cầu riêng của CĐT, phải có kết luận đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế XD.

2} GPXD có thời hạn: Hồ sơ đề nghị cấp GPXD có thời hạn đối với từng loại công trình, nhà ở riêng lẻ, tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp GPXD có thời hạn”.

3} Điều chỉnh, gia hạn GPXD: CĐT không phải thực hiện điều chỉnh GPXD trong trường hợp điều chỉnh thiết kế XD nhưng không làm thay đổi các nội dung chính được ghi trong GPXD và bản vẽ thiết kế XD kèm theo GPXD đã được cấp.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 03/3/2021 và thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

Bảo hiểm xã hội:

4. Công văn số 561/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 30/2020/TT-BYT

Có 2 nội dung chính sau

1} Việc KCB BHYT tại xã giáp ranh của tỉnh ráp ranh được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi hưởng và mức hưởng.

2} TH sau khi kết thúc phẫu thuật lấy bộ phận cơ thể của người hiến bộ phận cơ thể mà có diễn biến bất thường thì được BHXH các tỉnh thực hiện thanh toán phần chi phí KCB phát sinh của người đã hiến kể từ khi có diễn biến bất thường.

Nhà đất:

5. Công văn số 1437/VPCP-NN về việc Báo điện tử Tuổi trẻ phản ánh Bộ Tài nguyên và Môi trường

Có nội dung chính sau:

1} VPCP yêu cầu BTN&MT xử lý về việc tăng giá đất làm tăng chi phí đối với DN đang thuê đất, trong bối cảnh dịch bệnh cần cân nhắc để các DN phục hồi , phát triển để thu lâu dài.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

         Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH