BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 2/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT

 (Số 3 tháng 2/2021, cập nhật đến ngày 30/2/2021)

 

Thuế – Phí – Lệ phí:

1. Công văn số 427/TCT-TTHT giới thiệu điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Có nội dung chính sau:

1} Bổ sung 2 dịch vụ đại lý thuế : Dịch vụ tư vấn về thuế và dịch vụ kế toán cho DN siêu nhỏ

2. Công văn số 1938/BTC-TCT về việc thực hiện Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác

 Có nội dung chính sau:

1} Quy định hiệu lực các Thông tư hướng dẫn thuế không phải là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế.

Bảo hiểm xã hội:

3. Công văn số 362/LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Có nội dung chính sau:

1} TH xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% trước ngày 01/ 01/2021; lao động nam sinh tháng 12 năm 1970 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1975 thì đủ điều kiện giải quyết hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021.  TH người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2} Việc xác định số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% được căn cứ vào thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động.

3} Việc xác định “đủ tuổi hưởng lương hưu” để làm cơ sở xem xét, giải quyết hưởng BHXH một lần.

4. Công văn số 396/BHXH-TCKT về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Có 2  nội dung chính sau:

1} Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3, tháng 4 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả

2} Riêng các địa bàn đang có dịch và bị phong tỏa: Xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng.            

Co-vid 19:

5. Nghị quyết 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID – 19

 Có nội dung chính sau:

1} Đối tượng, địa  bàn ưu tiên và miễn phí:

      1/  Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch

      2/  Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;

      3/  Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước…;

      4/  Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;

      5/  Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi;

      6/  Người sinh sống tại các vùng có dịch;

      7/  Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;

      8/  Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

      9/  Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch.

2} Địa bàn: Ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng nêu trên tại thành phố trực thuộc Trung ương đang có dịch; trong tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch.

 Có hiệu lực từ ngày 26/2/2021.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

         Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH