BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 Tháng 2/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 2 tháng 2/2021, cập nhật đến ngày 20/2/2021)

 

Thuế –  Phí – Lệ phí:

  1. Thông tư Số 14/2021/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh

Có 2 nội dung chính sau:

1} Người nộp phí, lệ phí:

      1/ Tổ chức, cá nhân nộp tờ khai đối với hàng hóa XNK, phương tiện vận tải XNC

      2/ Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp sổ ATA đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập

      3/ tổ chức, các nhân khác có liên quan

2} Mức thu phí, lệ phí: từ 20.000đ-1.000.000đ/ Tờ khai; Đơn; Số; Phương tiện. Trường hợp đăng ký tờ khai nhiều lần/ tháng được đăng ký nộp phí, lệ phí theo tháng.

Có hiệu lực 05/04/2021, thay thế thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/ 2016

Doanh nghiệp:

  1. Nghị quyết Số 20/NQ-CP Về việc phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN

Có nội dung chính sau:

1} Chính Phủ phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (gọi tắt là ACIA) ký ngày 15 tháng 07 năm 2020.

  1. Công văn số 856/BCT-TTTN về việc Điều hành kinh doanh xăng dầu

Có 2 nội dung chính sau:

1} Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: 0 đồng/lít;

2} Giá bán xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

      1/ Xăng E5RON92: không cao hơn 16.309 đồng/lít;

      2/ Xăng RON95-III: không cao hơn 17.270 đồng/lít;

      3/ Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 13.042 đồng/lít;

      4/ Dầu hỏa: không cao hơn 11.908 đồng/lít;

      5/ Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hom 12.622 đồng/kg.

  Hiệu lực áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 10/02/2021.

Giáo dục:

  1. Quyết định số 712/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn và tiếng Đức – ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm

 Có nội dung chính sau:

1} Môn Tiếng Hàn – Ngoại ngữ I là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông, giảng dạy từ lớp 3 đến lớp 12.

 Có hiệu lực từ ngày 9/2/2021

Co-vid 19:

  1. Công văn số 528/KH-TTKSBT về kế hoạch giám sát từ vùng dịch COVID 19 trong nước đến từ Thành phố Hồ Chí Minh sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Có nội dung chính sau:

1} Tổ chức khai báo y tế tại nhà ga, sân bay, bến xe; Tại các khu công nghiệp – khu chế xuất; Trường học; Tại bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh; Các trường hợp khác khai báo qua phần mềm.

2} Chỉ định giám sát sứckhỏe được cập nhật về địa điểm, thời gian có liên quan trên phần mềm khai báo điện tử của các Bv và trên trang web

Hiệu lực từ ngày 16/02/2021

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

         Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH