BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 04/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 4/2020, cập nhật từ ngày 1/4/2020 đến ngày 10/4/2020)

Thuế – phí – lệ phí:

1. Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Có 3 nội dung chính:

1} 4 nhóm đối tượng áp dụng:

     1/DN, tổ chức, HGĐ, cá nhân hoạt động SX:

       1) Nông – lâm nghiệp, thủy sản;

       2) SX, chế biến thực phẩm; dệt; SX trang phục; SX da và các sản phẩm (SP) liên quan; Chế biến gỗ và các SP từ gỗ, tre, nứa; SX SP từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; SX giấy và SP từ giấy; SX SP từ cao su và plastic; SX SP từ khoáng phi kim loại khác; SX kim loại; Gia công cơ khí; Xử lý và tráng phủ kim loại; SX SP điện tử, máy vi tính và SP quang học; SX ô tô và xe động cơ khác; SX giường, tủ, bàn, ghế;

       3) Xây dựng.

       4) SP công nghiệp ưu tiên phát triển; SP cơ khí trọng điểm.

     2/DN, tổ chức, HGĐ, cá nhân hoạt động KD:

       1) Vận tải kho bãi; DV lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động KD BĐS;

       2) Hoạt động DV lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các DV hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

       3) Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.

     3/DN nhỏ và siêu nhỏ.

     4/Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2} Thời gian gia hạn:

     1/Thuế GTGT: 5 tháng.

     2/Thuế thu nhập DN: 5 tháng.

     3/Thuế GTGT, TNCN: 31/12/2020.

     4/Tiền thuê đất: 5 tháng đối với kỳ đầu năm 2020.

3} Hồ sơ gia hạn:

     1/Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định.

     2/Thời hạn nộp: trước 30/7/2020.

Hiệu lực từ ngày 8/4/2020.

Doanh nghiệp:

2. Công văn 2601/VPCP-KGVX năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19.

11 loại cơ sở được tiếp tục hoạt động:

     1/Nhà máy, cơ sở SX.

     2/Công trình giao thông, xây dựng.

     3/Cơ sở KD DV, hàng hóa thiết yếu.

     4/Cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc.

     5/Cơ sở KD DV trực tiếp liên quan Ngân hàng (đăng ký giao dịch bảo đảm,…)

     6/Cơ sở KD DV bổ trợ DN (công chứng, luật sư,…)

     7/Chứng khoán.

     8/Bưu chính, viễn thông.

     9/DV hỗ trợ vận chuyển, XNK HH.

     10/Khám, chữa bệnh.

     11/Tang lễ.

Thủ tục hành chính:

3. Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Có 4 nội dung cần quan tâm:

1} 3 thủ tục không được điều chỉnh:

     1/Cơ chế 1 cửa Quốc gia.

     2/Cơ chế 1 cửa ASEAN.

     3/Kiểm tra chuyên ngành HH XNK.

2} Quy trình thực hiện 4 gồm bước:

     1/Đăng ký tài khoản.

     2/Đăng nhập tài khoản.

     3/Chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử.

     4/Nhận kết quả.

3} 2 yêu cầu cấp bản sao điện tử:

     1/Cấp từ sổ gốc.

     2/Chứng thực bản sao từ bản chính.

4} 2 phương thức thanh toán nghĩa vụ tài chính:

     1/Liên kết tài khoản với hệ thống thanh toán của Ngân hàng/Tổ chức cung ứng DV.

     2/Bằng tài khoản của Ngân hàng/Tổ chức cung ứng DV.

Hiệu lực từ 22/5/2020.

Covid-19:

4. Công văn 1983/CV-BCĐ về việc xét nghiệm Covid-19.

Nội dung cần quan tâm: Không thực hiện xét nghiệm DV theo yêu cầu.

5. Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Có 2 nội dung cần quan tâm:

1} Chỉ hưởng 1 chế độ hỗ trợ cao nhất.

2} 7 nội dung hỗ trợ:

     1/NLĐ tạm hoãn/nghỉ việc không hưởng lương: 1.800.000/người.

     2/NSDLĐ đã trả ≥ 50% lương: vay không tài sản đảm bảo, không lãi suất, tối đa 50% lương tối thiểu vùng/người lao động.

     3/Hộ KD cá thể doanh thu ≤ 100 triệu: 1.000.000/hộ.

     4/NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ/không giao kết hợp đồng: 1.000.000/người.

     5/Người có công với cách mạng: thêm 500.000/người.

     6/Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp: thêm 500.000/người.

     7/Hộ nghèo, hộ cận nghèo: 250.000/tháng.

6.Công văn 3669/QLD-KD về việc tăng cường phòng, chống lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.

Cơ sở bán lẻ thuốc khi gặp người mua thuốc có triệu chứng: ho, sốt, khó thở,… phải hướng dẫn khai báo y tế.

7. Quyết định 1444/QĐ-BYT về việc hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH