BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 03/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 3/2020, cập nhật từ ngày 21/3/2020 đến ngày 31/3/2020)

Đầu tư:

1. Nghị định 37/2020/NĐ-CP về việc bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Bổ sung 4 hoạt động đầu tư KD theo Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa:

1/Đầu tư KD chuỗi phân phối sản phẩm.

2/Đầu tư KD cơ sở ươm tạo.

3/Đầu tư KD cơ sở kỹ thuật hỗ trợ.

4/Đầu tư KD khu làm việc chung cho DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Hiệu lực từ 15/5/2020.

Lao động – Tiền lương:

2. Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Có 3 nội dung chính:

1} 3 trường hợp để xác định trả lương ngừng việc:

     1/Do lỗi của Người sử dụng lao động (NSDLĐ).

     2/Do lỗi của Người lao động (NLĐ).

     3/Nguyên nhân khách quan.

2} 3 trường hợp ngừng việc do Dịch Covid-19:

     1/NLĐ nước ngoài chưa được quay lại làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

     2/NLĐ thực hiện cách ly.

     3/DN/bộ phận DN không hoạt động vì NSDLĐ/NLĐ khác đang thực hiện cách ly.

3} DN khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường:

     1/Tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác.

     2/Trong thời gian dài thì thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng.

     3/Thu hẹp sản xuất: sắp xếp lại lao động.

3. Công văn 245/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Lùi thời hạn đóng phí công đoàn 06 tháng đầu năm đối với DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến 30/6/2020.

Cạnh tranh:

4. Nghị định 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

Quy định chi tiết 6 nội dung:

     1/Xác định thị trường liên quan.

     2Xác định thị phần.

     3/Đánh giá tác động/khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh.

     4/Xác định sức mạnh thị trường đáng kể.

     5/Tập trung kinh tế.

     6/Tố tụng cạnh tranh.

Hiệu lực từ 15/5/2020.

Hình sự:

5. Công văn 45/TANDTC-PC về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hướng dẫn 10 tội danh, trong đó có 3 tội danh cần quan tâm:

1} Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người:

     1/Trốn khỏi nơi cách ly.

     2/Không tuân thủ quy định cách ly.

     3/Từ chối, trốn tránh cách ly.

     4/Không khai báo y tế/khai báo không đầy đủ/khai báo gian dối.

2} Vi phạm về quy định an toàn ở nơi đông người:

     1/Cá nhân thực hiện 04 hành vi gây thiệt hại ≥ 100 triệu:

       1) Trốn khỏi khu vực bị cách ly/phong tỏa.

       2) Không tuân thủ quy định cách ly.

       3) Từ chối, trốn tránh cách ly.

       4) Không khai báo y tế/khai báo không đầy đủ/khai báo gian dối.

     2/Chủ/Người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ tạm đình chỉ hoạt động:

       1) Thực hiện kinh doanh trái quy định.

       2) Gây thiệt hại ≥ 100 triệu.

3} Tội đầu cơ: Đối với hành vi lợi dụng khan hiếm/tạo khan hiếm giả tạo để vét hàng hóa.

Giao thông vận tải:

6. Công văn 2991/BGTVT-VT về việc dừng vận chuyển hành khách đến Việt Nam.

Trừ 4 trường hợp:

     1/Nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ.

     2/Tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng.

     3/Chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao.

     4/Trường hợp đặc biệt được đồng ý theo quy định.

Hiệu lực từ 01/4/2020 đến 15/4/2020.

7. Công văn 3064/BGTVT-VT về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Có 04 nội dung chính:

1} Đường hàng không:

     1/Hà Nội – Hồ Chí Minh:           02 chuyến khứ hồi/ngày.

     2/Hà Nội – Đà Nẵng:                 01 chuyến khứ hồi/ngày.

     3/Hồ Chí Minh – Đà Nẵng:        01 chuyến khứ hồi/ngày.

     4/Dừng toàn bộ các chuyến bay còn lại.

2} Đường bộ:

     1/Dừng tất cả các chuyến xe vận tải hành khách.

     2/Trừ 04 trường hợp:

       1) Lý do công vụ.

       2) Cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm.

       3) Đưa đón công nhân, chuyên gia của doanh nghiệp.

       4) Chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

3} Đường sắt:

     1/Tạm dừng toàn bộ tàu địa phương.

     2/Tuyến Hà Nội – Hồ Chí Minh: 01 chuyến khứ hồi/ngày.

4} Đường thủy:

     1/Tạm dừng tàu chở khách từ bờ ra đảo.

Hiệu lực từ 01/4/2020 đến 15/4/2020.

Covid-19:

8. Chỉ thị 15/CT-TTg về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

04 biện pháp hạn chế tụ tập đông người:

     1/Dừng hội họp, sự kiện ≥ 20 người/phòng. Khoảng cách tối thiểu giữa 2 người: 2m.

     2/Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo. Dừng tất cả các hoạt động tại địa điểm công cộng.

     3/Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ, trừ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

     4/Hạn chế việc di chuyển của người dân.

Hiệu lực từ 28/3/2020 đến 15/4/2020.

9. Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện cách ly toàn xã hội với nguyên tắc:

     1/Gia đình cách ly với gia đình.

     2/Thôn bản cách ly với thôn bản.

     3/Xã cách ly với xã.

     4/Huyện cách ly với huyện.

     5/Tỉnh cách ly với tỉnh

     6/Phân xưởng, nhà máy sản xuất đảm bảo an toàn, đeo khẩu trang, khử trùng, diệt khuẩn.

     7/Người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

10. Quyết định 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch Covid-19.

11. Công văn 1440/CV-BCĐ V/v tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch Covid-19.

12. Công văn 1538/CV-BCĐ về việc xuất cảnh của công dân nước ngoài đang cách ly y tế.

13. CV 3685/BTC-TCNH tạm dừng KD xổ s, đặt cược, trò chơi điện t có thưởng, casino.

14. Công văn 1156/UBND-VX về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH