BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 Tháng 04/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 4/2020, cập nhật từ ngày 11/4/2020 đến ngày 20/4/2020)

Chính sách:

1. Công văn 2698/BCT-ĐTĐL về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Có 3 nội dung chính:

1} 4 trường hợp giảm giá bán điện:

     1/Ngành SXKD: 10%.

     2/Điện sinh hoạt: 10%.

     3/Cơ sở lưu trú, du lịch: Áp dụng giá điện của ngành SXKD.

     4/Giá bán buôn điện: 10%.

2} 3 trường hợp giảm tiền điện:

     1/Cơ sở dùng để cách ly: 100%.

     2/Cơ sở y tế điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19: 20%.

     3/Khách sạn dùng để cách ly: 20%.

3} Thời gian hỗ trợ: 3 tháng.

Hiệu lực từ 16/4/2020.

Giao thông vận tải:

2. Công văn 3655/BGTVT-VT về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Có 2 nội dung cần quan tâm:

1} Hàng không:

     1/Hà Nội – Hồ Chí Minh        : 6 chuyến khứ hồi/ngày.

     2/Hà Nội – Đà Nẵng              : 2 chuyến khứ hồi/ngày.

     3/Hồ Chí Minh – Đà Nẵng     : 2 chuyến khứ hồi/ngày.

2} Đường sắt:

     1/Hà Nội – Hồ Chí Minh        : 2 chuyến khứ hồi/ngày.

     2/Tiếp tục tạm dừng tàu khách địa phương.

Hiệu lực từ ngày 17/4/2020 đến 22/4/2020.

Giáo dục:

3. Công văn 895/GDĐT-TrH về khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ học lớp 9 và lớp 11.

Có 3 nội dung cần quan tâm:

1} 2 đối tượng:

     1/Học sinh lớp 9.

     2/Học sinh lớp 11.

2} Hình thức: bài khảo sát trắc nghiệm online.

3} Thời gian khảo sát:

     1/Lớp 9: 27/4 – 6/5/2020.

     2/Lớp 11: 20/4 – 26/4/2020.

Covid-19:

4. Công văn 2146/BYT-BH về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Có 3 nội dung chính:

1} Ngân sách nhà nước:

     1/Chi phí khám, chữa bệnh (KCB).

     2/Phần cùng chi trả đối với các bệnh khác.

     3/Chi phí KCB ngoài phạm vi BHYT.

     4/Chi phí thực hiện cách ly.

2} BHYT:

     1/Chi phí bệnh khác trong phạm vi được hưởng.

3} Khám lại, kê đơn, cấp thuốc:

     1/Cơ sở KCB thông tin nơi KCB khác phù hợp.

     2/Sử dụng Giấy hẹn khám lại đến cơ sở KCB khác.

5. Công văn 3847/QLD-GT về việc đảm bảo an toàn, hiệu quả công tác trong phòng, chống dịch Covid-19.

Có 2 nội dung cần quan tâm khi mua thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc:

     1/Bán và tư vấn theo chỉ định của thầy thuốc/Bộ Y tế.

     2/Không bán thuốc theo chỉ định chưa được phê duyệt.

6. Thông báo 158/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp tục cách ly xã hội 12 tỉnh thành:

     1/Hà Nội.

     2/Thành phố Hồ Chí Minh.

     3/Đà Nẵng.

     4/Lào Cai.

     5/Quảng Ninh.

     6/Bắc Ninh.

     7/Ninh Bình.

     8/Hà Tĩnh.

     9/Quảng Nam.

     10/Bình Thuận.

     11/Khánh Hòa.

     12/Tây Ninh.

Hiệu lực từ 16/4/2020 đến 22/4/2020.

7. Thông báo 1394/UBND-VX về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Công văn 32/CV-KVMN về việc đề nghị tiếp tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh xổ số đến ngày 22/4/2020.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH