BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 02/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 02/2020, cập nhật từ ngày 21/02/2020 đến ngày 29/02/2020)

THUẾ – PHÍ, LỆ PHÍ:

1. Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài (LPMB).

Bổ sung 03 đối tượng được miễn LPMB sau:

1} Cơ sở GD phổ thông, mầm non công lập.

2} Trong năm đầu thành lập/ra SX, KD (từ ngày 01/01 – 31/12) đối với:

1/Tổ chức thành lập mới (được cấp mới MST/mã số DN).

2/Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra SX, KD.

3/Chi nhánh VPĐD, địa điểm KD của 02 đối tượng trên thành lập trong thời gian được miễn LPMB.

3} DN nhỏ và vừa chuyển từ hộ KD được miễn LPMB 03 năm từ ngày được cấp GCNĐKDN lần đầu.

Hiệu lực từ ngày 25/02/2020

VI PHẠM HÀNH CHÍNH:

2. Nghị định 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Có 02 nội dung:

1} 03 địa điểm công cộng không được uống rượu, bia:

1/Công viên (trừ trường hợp đối với nhà hàng đã được cấp phép KD rượu, bia trước 24/02/2020)

2/Nhà chờ xe buýt.

3/Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các hoạt động, trừ các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia.

2} Quy định về 06 cơ sở, địa điểm không được uống rượu, bia:

1/Cơ sở y tế.

2/Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc.

3/Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.

4/Cơ sở cai nghiện/giáo dục bắt buộc/trường giáo dưỡng/giam giữ phạm nhân/giam giữ khác.

5/Cơ sở bảo trợ xã hội.

6/Nơi làm việc của cơ quan NN, tổ chức chính trị/chính trị – xã hội/chính trị xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép KD rượu, bia.

Hiệu lực từ ngày 24/02/2020.

Y TẾ:

3. Các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch do virut Corona

Có 06 văn bản được ban hành trong cuối tháng 2 vừa qua:

1} Công văn 823/BYT-TT-KT về việc khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng kết nối.

2} Công văn 829/BYT-MT về việc hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành.

3} Công văn 839/BYT-DP về việc thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc.

4} Chỉ thị 10/CT-TTg về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 về việc thực hiện các biện pháp đối với những người nhập cảnh từ các vùng dịch của Hàn Quốc và từ vùng dịch của vùng lãnh thổ, các nước khác.

5} Công văn 550/BGDĐT-GDTC về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

6} Chỉ thị 05/CT-BCT về việc triển khai các giải pháp tăng cường XNK trong bối cảnh dịch Covid-19.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH