BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 03/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 03/2020, cập nhật từ ngày 01/03/2020 đến ngày 10/03/2020)

Bảo hiểm xã hội:

1. Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Có 03 nội dung chính:

1} Quy định về 32 hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

2} Người sử dụng lao động không trả sổ BHXH: phạt tiền từ 02 – 04 triệu đồng/Người lao động.

3} Tăng mức phạt lên 02 – 04 triệu đồng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hành vi:

     1/Tổ chức khóa học dạy nghề không đủ thời gian. Phạt tối đa 150 triệu đồng.

     2/Trục lợi số tiền hỗ trợ học nghề.

Hiệu lực từ 15/4/2020.

Căn cước công dân:

2. Quyết định số 58/QĐ-BCA ngày 03/01/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Có 02 nội dung chính:

1} Bãi bỏ thủ tục hành chính (TTHC):

     1/Xác nhận số CMND khi cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư.

     2/Xác nhận số CMND khi cấp thẻ CCCD chưa có thông tin trong CSDLQG về dân cư.

2} Sửa đổi, bổ sung TTHC:

     1/Cấp thẻ CCCD khi đã có thông tin trong CSDLQG về dân cư.

     2/Cấp thẻ CCCD khi chưa có thông tin trong CSDLQG về dân cư.

     3/Đổi thẻ CCCD.

     4/Cấp lại thẻ CCCD.

     5/Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD.

Hiệu lực từ 03/01/2020.

Covid-19:

3. Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Có 02 nội dung chính:

1} Thời gian ủ bệnh: 14 ngày.

2} Thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới: 28 ngày.

Hiệu lực từ 26/2/2020.

4. Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Có 7 nhiệm vụ, giải pháp chính:

1} Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử: Gói hỗ trợ tín dụng khoảng 250 nghìn tỷ đồng.

2}  Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp

3} Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu

4}  Khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch, hàng không

5}  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh

6} Tập trung xử lý vướng mắc về lao động

7}  Đẩy mạnh thông tin truyền thông

5. Công văn 1117/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tổ chức tín dụng  thực hiện nắm tình hình SXKD, đánh giá mức độ thiệt hại đang vay vốn do dịch Covid-19 để:

1/Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ và có dư nợ gốc và/hoặc lãi đến kỳ hạn trả nợ;

2/Cho vay mới để ổn định SXKD.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH