BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 Tháng 02/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 02/2020, cập nhật từ ngày 11/02/2020 đến ngày 20/02/2020)

THUẾ-PHÍ:

1. Thông tư 92/2019/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, Việt kiều mang theo khi xuất cảnh.

Có 02 nội dung chính:

1} Điều kiện về HH được hoàn thuế GTGT: HH mua tại DN bán hàng hoàn thuế GTGT, chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lập trong thời gian tối đa 60 ngày tính đến ngày xuất cảnh.

2} DN muốn được lựa chọn để bán hàng hoàn thuế GTGT phải cam kết tham gia vào Hệ thống quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

Hiệu lực từ 01/07/2020.

DOANH NGHIỆP:

2. Nghị định 17/2020/NĐ-CP bãi bỏ những điều kiện doanh nghiệp cần đáp ứng để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô.

Có 03 nội dung chính:

1} Bãi bỏ 04 điều kiện, còn lại 02 điều kiện cấp GCN đủ điều kiện SX-Lắp ráp ô tô, cụ thể:

1/Bãi bỏ 04 điều kiện sau:

1)Người phụ trách kỹ thuật phải có trình độ ĐH và có kinh nghiệm > 05 năm thuộc lĩnh vực này.

2)Có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh LĐ theo quy định.

3)Đáp ứng đủ điều kiện an toàn về PCCC, phương án chữa cháy theo quy định.

4)Có đủ HS về bảo vệ môi trường đối với nhà máy SX-Lắp ráp ô tô đã được phê duyệt.

2/ 02 điều kiện cấp GCN đủ điều kiện SX-Lắp ráp ô tô:

1) Có QSD hợp pháp đối với: nhà xưởng; dây chuyền công nghệ lắp ráp/hàn/sơn/KT chất lượng SP; đường thử ô tô theo quy định;

2) Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc sở hữu của DN/ có HĐ thuê/ thuộc hệ thống đại lý ủy quyền của DN.

2} DN nhập khẩu và tạm nhập ô tô có phần mềm thiết bị định vị chứa bản đồ vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam sẽ bị tạm dừng/thu hồi GP KD nhập khẩu ô tô.

3} Trong vòng 06 tháng kể từ ngày bị tạm dừng hiệu lực GPKD nhập khẩu ô tô, nếu DN khắc phục hoàn toàn vi phạm sẽ được xem xét hủy bỏ việc tạm dừng hiệu lực Giấy phép.  

Hiệu lực từ ngày 22/3/2020.

XÂY DỰNG:

3. Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CPvề xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Có 03 nội dung chính:

1}Bãi bỏ một số quy định xử phạt VPHC về điều kiện hoạt động XD đối với các hành vi:

1/Không có HĐLĐ với những cá nhân đảm nhận những chức danh chủ chốt theo quy định;

2/Những chức danh chủ chốt không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án theo quy định;

3/Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử khi tham gia các hoạt động xây dựng;

2} Bãi bỏ các biện pháp khắc phục hậu quá tương ứng với các quy định xử phạt VPHC nêu trên.

3} Thời gian áp dụng:

1/Trường hợp những hành vi nêu trên xảy ra trước ngày 01/4/2020, mà đã có quyết định xử phạt VPHC nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

2/Trường hợp các hành vi vi phạm nêu trên đã bị lập biên bản VPHC/được phát hiện sau ngày 01/4/2020 thì không xử phạt VPHC.

Hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

4. Thông tư 22/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Có 02 nội dung chính:

1} Quy định về các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động quy hoạch XD vùng huyện, liên huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

2} Quy định cửa hàng xăng dầu cố định đô thị phải tuân thủ khoảng cách tối thiểu để đảm bảo an toàn PCCC, đơn cử như sau:

1/Khoảng cách tối thiểu đến nơi thường xuyên tập trung đông người là 50m.

2/Khoảng cách giữa 02 cửa hàng xăng dầu cố định phải cách nhau tối thiểu 300m.

Hiệu lực ngày 01/7/2020.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH