BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 02/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 02/2019, cập nhật từ ngày 21/02/2019 đến ngày 28/02/2019)

DOANH NGHIỆP

1. Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học công nghệ (DN KH-CN).

Có 03 chính sách ưu đãi nổi bật cho DN KH-CN:

1} Thu nhập từ việc SX, KD các SP từ kết quả KH-CN được miễn, giảm thuế thu nhập DN:

1/Miễn thuế 04 năm;

2/Giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

3/ DN sẽ không được ưu đãi miễn/giảm thuế đối với năm TC không đáp ứng điều kiện về doanh thu.

2} Ưu đãi tín dụng:

1/Các dự án đầu tư được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

2/Trường hợp có TS thế chấp được hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi/hỗ trợ lãi suất vay tối đa 50%.

3} Được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Hiệu lực từ ngày 20/03/2019.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

2. Nghị định 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (Thuế TTĐB)

Có 03 nội dung chính:

1} HH thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB được SX bằng các nguyên liệu chịu thuế được khấu trừ thuế TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu SX/hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở SX trong nước khi xác định thuế TTĐB phải nộp.

2} Thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với thuế TTĐB của nguyên liệu đã dùng để SX hàng hóa chịu thuế TTĐB bán ra.

3} Riêng xăng sinh học, thuế TTĐB được khấu trừ của kỳ khai thuế được căn cứ vào thuế TTĐB đã nộp/đã trả trên một đơn vị nguyên liệu mua vào của kỳ khai thuế trước liền kề để SX xăng sinh học.

Hiệu lực từ ngày 20/03/2019.

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

3. Thông tư 02/2019/TT-NHNN ngày 28/02/2019 sửa đổi Thông tư 23/2014 về mở, sử dụng tài khoản thanh toán (TK TT).

Bổ sung 03 nguyên tắc về xử lý, tra soát khiếu nại trong sử dụng TK TT đối với NH, chi nhánh NH nước ngoài như sau:

1} Áp dụng tối thiểu 02 hình thức tiếp nhận thông tin, tra soát khiếu nại bao gồm: tổng đài điện thoại (có ghi âm), qua các điểm giao dịch của NH, CN;

2} XD mẫu giấy đề nghị tra soát, khiếu nại. Trường hợp tiếp nhận qua tổng đài thì phải yêu cầu KH bổ sung mẫu này trong thời hạn theo quy định. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định.

3} Thời hạn KH được quyền đề nghị tra soát khiếu nại do NH, chi nhánh NH nước ngoài quy định nhưng tối thiểu là 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.

Hiệu lực từ ngày 01/03/2019.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH