GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP 2019

Cần thiết lập Đại lý đăng ký doanh nghiệp để thúc đẩy khởi nghiệp quốc gia trong dự thảo Luật doanh nghiệp 2019

                                                        LS-KTV PHẠM THẾ VINH                                                            CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT & KIỂM TOÁN HOÀNG GIA-SCCT

Nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy khởi nghiệp quốc gia, dự thảo Luật doanh nghiệp 2019 cần thiết lập hệ thống Đại lý đăng ký doanh nghiệp như nhiều quốc gia đã thực hiện từ lâu.

1/ Đại lý đăng ký doanh nghiệp là cầu nối nhà khởi nghiệp với cơ quan đăng ký doanh nghiệp:

– Xây dựng chế định về hệ thống Đại lý đăng ký doanh nghiệp cho Cục quản lý đăng ký doanh nghiệp, để chuyên nghiệp hóa dịch vụ đăng ký doanh nghiệp và cũng là cầu nối giữa nhà khởi nghiệp với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đồng thời thực hiện ủy quyền dài hạn thay cho thủ tục ủy quyền từng vụ việc như hiện nay và trong dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi). Chúng ta có thể tham khảo mô hình “ASIC Registered Agent” tại Australia, các Registered Agent đều thực hiện tất cả thủ tục online/offline qua cổng Registered Agent Portal bằng file điện tử nhanh, gọn. Do vậy, việc áp dụng hệ thống Đại lý đăng ký doanh nghiệp sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp do chuyên nghiệp hóa của đội ngũ Đại lý đăng ký doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian, chi phí và thúc đẩy khởi nghiệp quốc gia.

2/ Tiếp tục đơn giản hóa một số thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

– Cần tiếp tục đơn giản hóa một số thủ tục như:

+Thay đăng ký doanh nghiệp tư nhân bằng việc đăng ký Mã số doanh nghiệp (đồng thời là mã số thuế), nghĩa là thay vì cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như hiện nay được thay bằng việc cấp giấy chứng nhận Mã số doanh nghiệp,  cũng tương tự như cấp Australian Business Number (ABN) tại Australia. Khi đó, nên sửa lại tên giấy chứng nhận đăng ký công ty để cấp cho các loại hình công ty.

+ Hủy bỏ thủ tục bắt buộc phải có Điều lệ công ty trong đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên, Công ty hợp danh vì không thật sự cần thiết đối với cơ quan quản lý nhà nước nên việc đăng ký 2 loại hình doanh nghiệp này không cần có Điều lệ tại Australia. Ngoài ra, liên quan đến Điều lệ công ty, có thể áp dụng sự lựa chọn cách đơn giản là áp dụng Quy tắc Công ty có thể thay thế (Replaceable rules), nghĩa là Quy tắc tự cập nhật khi Luật doanh nghiệp thay đổi hoặc là chọn Điều lệ trong thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. 

3/ Bổ sung loại hình công ty liên quan đến bán doanh nghiệp:

Việc bán doanh nghiệp (sale of business) không chỉ bán toàn bộ tài sản, kể cả goodwill, danh sách khách hàng… và chấm dứt tư cách pháp lý như bán doanh nghiệp tư nhân theo Luật doanh nghiệp hiện hành và dự thảo mà còn có thể là bán toàn bộ tài sản của công ty, kể cả goodwill, logo, danh sách khách hàng… nhưng không chấm dứt tư cách pháp nhân mà vẫn giữ lại công ty để hoạt động lãnh vực khác (keeps ownership of his company)./.