BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 Tháng 02/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 02/2019, cập nhật từ ngày 11/02/2019 đến ngày 20/02/2019)

THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ

1. Công văn 509/TCT-DNL 2019 về hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Có 03 hướng dẫn quy định về thực hiện HĐĐT như sau:

1} Việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số, chữ ký điện tử thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử.

2} Trước khi chấp nhận chữ ký số, người nhận phải thực hiện quy trình kiểm tra theo quy định.

3} Người mua-bán, tổ chức liên quan phải thỏa thuận về định dạng, cách thức truyền nhận, điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn của HĐĐT, thực hiện KT hiệu lực chứng thư số, chữ ký số khi nhận HĐĐT.

Hiệu lực từ ngày 18/02/2019

2. Nghị định 165/2018/NĐ-CPvề giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Có 02 nội dung chính:

1} Chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc khi:

1/Được ký số bởi CQ, TC/cá nhân khởi tạo chứng từ điện tử và CQ, TC/cá nhân có trách nhiệm;

2/Hệ thống có biện pháp bảo đảm toàn vẹn chứng từ trong quá trình truyền gửi, nhận, lưu trữ

2} Chứng từ giấy được chuyển thành điện tử bằng hình thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên hệ thống/nội dung của chứng giấy được chuyển thành dữ liệu để lưu vào hệ thống thông tin.

Hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

XUẤT NHẬP KHẨU

3. Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu.

Sửa đổi 03 nội dung tại Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam. Cụ thể:

1} Thay cụm từ “cây cừu ly hương” thành cụm từ “cây cửu lý hương”;

2} Thay cụm từ “tảo biển và các loại tảo biển khác” và “rong biển và các loại rong biển khác”  thành “rong biển và các loại tảo khác”;

3} Thay cụm từ “sulphat hóa” thành cụm từ “sulphua hóa”…

Hiệu lực từ ngày 01/04/2019.

4. Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đã được Bộ Công Thương.

Có 02 nội dung chính:

1} HH được coi là có xuất xứ nếu:

1/Có xuất xứ thuần túy/được SX toàn bộ tại một/nhiều nước thành viên;

2/Được SX toàn bộ chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ tại một/nhiều nước thành viên;

3/Được SX toàn bộ từ nguyên liệu không có xuất xứ tại một/nhiều nước thành viên với điều kiện HH đó đáp ứng tất cả các quy định tương ứng;

4/Riêng hàng dệt may được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng quy định của PL liên quan.

2} Có 11 loại HH được coi là có xuất xứ thuần túy, như: Động vật sống được sinh ra và nuôi dưỡng tại đó; HH thu được từ việc nuôi trồng thủy sản tại đó; Phế thải, phế liệu nguyên liệu trong SX/tiêu dùng.

Hiệu lực từ ngày 08/03/2019.

KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

5. Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ (KTNB) mới nhất được Chính phủ ban hành ngày 22/01/2019

Có 02 nội dung chính:

1} Có 03 DN bắt buộc phải KTNB, gồm:

1/Công ty niêm yết;

2/DN mà NN sở hữu trên 50% VĐL là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – con;

3/DN NN là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – con.

2} Khuyến khích các DN thực hiện KTNB và có thể thuê tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện KTNB.

Hiệu lực từ ngày 01/04/2019.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH