BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 01/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 01/2019, cập nhật từ ngày 21/01/2019 đến ngày 31/01/2019)

DOANH NGHIỆP

1. Thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi quy định về chế độ ưu tiên trong thủ tục hải quan.

Có 03 nội dung chính:

1} Thời hạn để thẩm định, kết luận công nhận DN ưu tiên là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp phức tạp, cần lấy ý kiến thêm thì có thể được kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

2} Việc thẩm định hồ sơ áp dụng chế độ ưu tiên được tiến hành như sau:

1/Tổng cục HQ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ DN và dự án đầu tư trọng điểm, với thông tin về DN được thu thập tại các CQT, HQ…

2/Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Tổng cục HQ gửi VB yêu cầu bổ sung trong vòng 05 ngày.

3/Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì Tổng cục HQ gửi VB trả lời, nêu rõ lý do.

3} Quy định cụ thể về gia hạn, đình chỉ, tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên.

Hiệu lực từ ngày 28/02/2019.

THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ

2. Công văn 332/TCT-CS 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp cơ sở KD trong tháng/quý có HH/DV XK và có số thuế GTGT đầu vào phục vụ XK chưa khấu trừ từ 300tr trở lên thì được xem xét hoàn thuế nếu đủ điều kiện theo quy định.

Hiệu lực từ ngày 29/01/2019.

HÀNH CHÍNH

3. Nghị định 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 sửa đổi quy định về yêu cầu nộp bản sao giấy tờ.

Có 02 nội dung chính:

1} HS đề nghị cấp GPKD vũ trường bao gồm:

1/Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường;

2/GCN đăng ký DN: Nộp bản sao chứng thực/bản sao xuất trình bản chính (khi nộp trực tiếp); nộp bản sao chứng thực (khi nộp qua bưu điện). 

2} Nộp 01 bộ HS đến Sở VH, TT&DL nơi đặt địa điểm KD. Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được HS hợp lệ, Sở xem xét cấp GPKD, trường hợp không cấp phải trả lời bằng VB và nêu rõ lý do.

Hiệu lực từ ngày 15/03/2019.

KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

4. Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ (KTNB).

Có 02 nội dung chính:

1} Người làm công tác KTNB phải đáp ứng 04 tiêu chuẩn sau:

1/Có bằng ĐH trở lên các chuyên ngành phù hợp, có kiến thức và luôn được cập nhật đầy đủ;

2/Có thời gian làm việc theo chuyên ngành đào tạo từ 05 năm trở lên/có từ 03 năm trở lên làm tại đơn vị đang công tác/có ít nhất 03 năm làm kiểm toán/kế toán/thanh tra;

3/Có kiến thức, hiểu biết chung về PL và hoạt động của đơn vị; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thưc, kỹ năng về KTNB;

4/Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong QL kinh tế, tài chính, kế toán/không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.

2} Quy định cụ thể về phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ, kế hoạch kiểm toán nội bộ…

Hiệu lực từ ngày 01/04/2019.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH