BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 Tháng 01/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 01/2019, cập nhật từ ngày 11/01/2019 đến ngày 20/01/2019)

THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ

1. Công văn 153/TCT-CS 2019 về thuế giá trị gia tăng.

Có 02 nội dung chính:

1} Trường hợp có dự án đầu tư (DAĐT) khác tỉnh (TP trực thuộc TW) với trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư, chưa ĐKKD, chưa ĐK thuế, thì lập và nộp HS khai thuế riêng tại CQT nơi có trụ sở chính. Thuế GTGT của HH, DV mua vào dùng cho DAĐT theo mức quy định thì được hoàn thuế.

2} Trường hợp có QĐ thành lập các BQL dự án/chi nhánh khác với tỉnh (TP trực thuộc TW) nơi đóng trụ sở chính để thay mặt quản lý một/nhiều DAĐT tại nhiều địa phương, thì:

1/BQL dự án/CN có con dấu, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định, có TK gửi tại NH, đã ĐK thuế và được cấp MST thì BQL dự án/CN phải lập HS khai thuế riêng.

2/Khi hoàn tất các thủ tục ĐKKD, ĐK nộp thuế, cơ sở KD là chủ DAĐT phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh/đã hoàn/chưa được hoàn để bàn giao cho DN mới.

Hiệu lực từ ngày 11/01/2019

LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG – PHỤ CẤP

2. Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

Có 02 nội dung chính:

1} Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH của NLĐ theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH (sau điều chỉnh năm)

=

Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm

X

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

2} Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của NLĐ theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh từng năm

=

Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm

X

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH năm tương ứng

Hiệu lực từ ngày 15/02/2019

DOANH NGHIỆP

3. Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Có 04 nội dung chính:

1} Về tổ chức bộ máy: Được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải có kế toán trưởng.

2} Về Sổ kế toán: Được tự XD biểu mẫu sổ kế toán phù hợp. Nếu không tự XD được thì dùng biểu mẫu và phương thức ghi chép mẫu theo quy định;

3} Về phương pháp kế toán: Nếu không có nhu cầu thì không bắt buộc phải mở các TK kế toán mà chỉ ghi đơn trên sổ kế toán để theo dõi;

4} Về báo cáo tài chính: Không bắt buộc phải lập BCTC để nộp cho CQT.

Hiệu lực từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH