BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 01/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 01/2019, cập nhật từ ngày 01/01/2019 đến ngày 10/01/2019)

XUẤT NHẬP KHẨU

1. Thông tư 01/2019/TT-BCT ngày 09/01/2019 về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu.

Có 02 nội dung chính:

1} Việc NK phế liệu làm nguyên liệu SX được thực hiện qua các cửa khẩu trừ cửa khẩu đường bộ và đường sắt. 

2} QĐ này không áp dụng với HĐ tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh phế liệu.

Hiệu lực từ 22/02/2019.

DOANH NGHIỆP

2. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015 về đăng ký doanh nghiệp.

Đính kèm 03 mẫu văn bản sử dụng trong ĐKDN, HĐ hộ KD như sau:

1} Mẫu Giấy đề nghị ĐKDN đối với 05 loại hình DN;

2} Mẫu DS thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, DS cổ đông sáng lập, DS thành viên công ty hợp danh, DS đại diện ủy quyền;

3} Mẫu Giấy đề nghị cấp đổi sang GCN ĐKDN đối với DN được cấp GCN ĐKDN/GCN ĐKKD và ĐK thuế

Hiệu lực từ ngày 11/03/2019.

THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ

3. Công văn 82/TCT-CS 2019 về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp, CQ thuế đã ban hành Kết luận, QĐ xử lý về thuế; nếu NNT phát hiện HS đó còn sai sót thì được tự khai bổ sung, điều chỉnh;

4. Công văn 22/TCT-CS 2019 về hóa đơn.

Có 02 nội dung chính:

1} Đối với các hóa đơn đã TB phát hành chưa dùng hết có in sẵn thông tin, khi có sự thay đổi thông tin nhưng không thay đổi MST và CQT, nếu có nhu cầu thì đóng thông tin mới vào bên cạnh để tiếp tục sử dụng và gửi TB điều chỉnh đến CQT.

2} Trường hợp có sự thay đổi thông tin dẫn đến thay đổi CQT:

1/Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì phải nộp BC tình hình sử dụng hóa đơn với CQT cũ và đóng dấu thông tin mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng và TB điều chỉnh thông tin tại TB phát hành hóa đơn đến CQT mới.

2/Nếu không có nhu cầu sử dụng thì thực hiện hủy và TB kết quả hủy với CQT cũ và TB phát hành hóa đơn mới với CQT mới.

BẢO HIỂM

5. Thông tư 01/2019/TT-BTC ngày 02/01/2019 sửa đổi quy định hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Có 02 nội dung chính:

1} Trong trường hợp quỹ chủ HĐ bị thâm hụt, DN BH nhân thọ phải bổ sung bằng tiền mặt/tiền gửi tại các TC tín dụng từ quỹ chủ sở hữu cho quỹ chủ HĐ đó phần thâm hụt.

2} Khi quỹ chủ HĐ đó có chênh lệch dương, DN được hoàn lại một phần/toàn bộ số tiền đã bổ sung nhưng không được tính lãi, với điều kiện không làm thâm hụt quỹ chủ HĐ đó.

Hiệu lực từ ngày 16/02/2019.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH