BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 12/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 12/2018, cập nhật từ ngày 21/12/2018 đến ngày 31/12/2018)

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG:

1. Thông tư 51/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD).

Điều kiện góp vốn, mua CP để thành lập, mua lại Cty con (trừ Cty con thuộc lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản) gồm:

1} GP thành lập và hoạt động của TCTD có nội dung hoạt động góp vốn, mua cổ phần;

2} Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định trong 24 tháng liền kề tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua CP theo chấp thuận của NHNN;

3} Vốn điều lệ khi hoàn tất việc góp vốn, mua CP không thấp hơn mức vốn pháp định

Hiệu lực từ ngày 01/03/2019.

DOANH NGHIỆP:

2. Thông tư 45/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa.

Có 03 nội dung chính:

1} Trước khi thực hiện cho vay có bảo lãnh, 2 bên phải ký thỏa thuận khung/thỏa thuận từng lần về việc cho vay, các nội dung bảo lãnh…

2} Các bên có thể sửa đổi thỏa thuận này thông qua một VB mới.

3} Quy định về lãi suất cho vay trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

Hiệu lực từ ngày 12/02/2019.

3. Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho DN siêu nhỏ.

Có 04 nội dung chính:

1} Về tổ chức: Được bố trí phụ trách kế toán, không bắt buộc có kế toán trưởng.

2} Về Sổ kế toán: Được tự XD biểu mẫu phù hợp. Nếu không thì sử dụng biểu mẫu và phương thức ghi chép theo quy định;

3} Về phương pháp kế toán: Không bắt buộc phải mở các TK kế toán mà chỉ ghi đơn trên sổ kế toán để theo dõi các khoản doanh thu và thu nhập;

4} Về báo cáo tài chính: Không bắt buộc phải lập BC tài chính để nộp cho CQT. Ngoài ra, có thể lập các BC kế toán phục vụ cho việc quản lý DN.

Hiệu lực từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu/sau ngày 01/4/2019.

THƯƠNG MẠI:

4. Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 hướng dẫn các về KD thuốc lá.

Ngoài việc phải TB trước kế hoạch kiểm tra tổ chức, cá nhân KD thuốc lá chậm nhất 15 ngày thì cơ quan kiểm tra sẽ kiểm tra đột xuất trong 03 trường hợp sau:

1} Khi phát hiện tổ chức, cá nhân KD thuốc lá vi phạm các quy định PL;

2} Thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng /từ đơn thư khiếu nại tố cáo/tin báo;

3} Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hiệu lực từ ngày 19/02/2019.

LAO ĐỘNG:

5. Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 hỗ trợ đào tạo nghề trong DN nhỏ và vừa.

DN nhỏ và vừa có 04 trách nhiệm trong công tác hỗ trợ đào tạo nghề cho NLĐ:

1} Thông tin, phổ biến chính sách hỗ trợ đào tạo nghề với NLĐ trong DN;

2} Đề xuất kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho NLĐ đang làm việc trong DN;

3} Chi trả tiền lương, đóng BHXH, BHYT cho người học theo quy định;

4} Tham gia giám sát và tổng hợp BC kết quả thực hiện việc đào tạo của cơ sở đào tạo.

Hiệu lực từ ngày 08/02/2019.

6. Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH.

Từ ngày 01/01/2019, tiền lương đã đóng BHXH với NLĐ theo chế độ do NN quy định tham gia từ năm 2016 trở đi, NLĐ đóng BHXH theo chế độ do NSDLĐ quyết định… theo công thức: Lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh = Tổng lương tháng đóng BHXH từng năm x mức điều chỉnh đã đóng BHXH năm tương ứng. (Trong đó, mức điều chỉnh của các năm 2016; 2017; 2018 và 2019 lần lượt là 1,07; 1,04; 1,00 và 1,00.)

Hiệu lực từ ngày 15/02/2019; được áp dụng từ ngày 01/01/2019.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH