BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 Tháng 12/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 12/2018, cập nhật từ ngày 11/12/2018 đến ngày 20/12/2018)

BẢO HIỂM XÃ HỘI:

1. Công văn 2717/BHXH-QLT HCM 2018 hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019.

Có 03 nội dung chính:

1} Mức lương tối thiểu vùng mới được áp dụng như sau:

1/Mức 4.180.000đ/tháng đối với đơn vị, DN hoạt động trên địa bàn Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè.

2/Mức 3.710.000đ/tháng đối với đơn vị, DN hoạt động tại H.Cần Giờ.

3/DN ở TP.HCM có CN hoạt động trên địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, CN hoạt động địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng đó.

2} DN phải thực hiện mức lương giao kết HĐLĐ và đóng BHXH, BHYT, BHTN và BHTNLĐ-BNN như sau:

1/Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm công việc giản đơn nhất.

2/Đối với NLĐ đã qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% lương tối thiểu vùng.

3} Chậm nhất đến ngày 28/02/2019, các đơn vị phải nộp HS điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho NLĐ theo lương tối thiểu vùng mới.

2. Công văn 5219/BHXH-CSYT 2018 hướng dẫn bổ sung Công văn 4996/BHXH-CSYT và các văn bản liên quan đến KCB BHYT.

Có 02 nội dung chính:

1} Khi vào viện điều trị trước ngày 01/12/2018 và ra viện từ ngày 01/12/2018 hoặc đến KCB từ ngày 01/12/1018, người bệnh được hưởng BHYT như sau:

1/Trường hợp đã được cấp, đổi thẻ BHYT mới hoặc đã được đổi mã đối tượng, mã quyền lợi: được hưởng theo mức hưởng BHYT mới kể từ ngày có giá trị sử dụng.

2/Trường hợp chưa được cấp, đổi thẻ BHYT hoặc chưa được đổi mã quyền lợi: được hưởng theo mức hưởng BHYT cũ cho cả đợt điều trị.

2} Về việc thanh toán tiền giường:

1/Tại PK đa khoa khu vực đã được cấp giấy phép là BV: áp dụng mức giá của BV Hạng IV kể từ ngày được cấp giấy phép.

2/Tại PK đa khoa khu vực tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa đã được thành lập và hoạt động trước ngày 12/11/2018 được UBND tỉnh, TP trực thuộc TW và SYT cho phép:Thực hiện thanh toán từ ngày 15/12/2018 theo giá của BV Hạng IV.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH