BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 12/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 12/2018, cập nhật từ ngày 01/12/2018 đến ngày 10/12/2018)

DOANH NGHIỆP:

1. Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (NNo-NT).

Có 02 nội dung chính:

1} Dự án khuyến khích DN đầu tư vào NNo-NT thuộc thẩm quyền UBND tỉnh trên nguyên tắc:

1/Ưu tiên dự án chế biến nông sản địa phương/sử dụng trên 100 lao động;

2/Ưu tiên dự án SX cơ khí, thiết bị, linh kiện thiết bị, SP phụ trợ cho ngành NNo;

3/Ưu tiên dự án thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, ít phát thải;…

2} Việc nghiệm thu và hỗ trợ trang thông tin điện tử “Chợ nông sản quốc gia” được Hội đồng nghiệm thu căn cứ VB đồng ý của Bộ CT; số lượng DN đăng SP; Bản sao tài liệu chứng minh TS đảm bảo của DN…

Hiệu lực từ ngày 21/01/2018

2. Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu DN.

Có 03 nội dung chính:

1} Trái phiếu DN trong nước có mệnh giá là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng. Trên thị trường quốc tế, mệnh giá theo quy định của thị trường phát hành.

2} Trái phiếu phát hành dưới dạng chứng chỉ/bút toán ghi sổ/dữ liệu điện tử; DN quyết định hình thức trái phiếu theo quy định tại thị trường phát hành.

3} Trái phiếu DN bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư CK chuyên nghiệp trong vòng 01 năm, trừ trường hợp QĐ của Tòa án/thừa kế.

BẢO HIỂM XÃ HỘI:

3. Công văn 2446/BHXH-QLT ngày 29/11/2018 về việc hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài.

Có 03 nôi dung chính:

1} Từ 01/12/2018, cơ quan BHXH sẽ chuyển tất cả người nước ngoài đang tham gia BHYT tại mã BW sang mã IC để tham gia BHXH, BHYT.

2} Đơn vị thực hiện kê khai HS, thủ tục theo quy định với mã đơn vị tham gia được chuyển từ mã BW sang IC.

3} Khi lập ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền đơn vị phải ghi đầy đủ 3 tiêu chí: tên đơn vị, mã đơn vị tham gia BHXH, BHYT, nội dung nộp tiền.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH