BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 11/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 11/2018, cập nhật từ ngày 21/11/2018 đến ngày 30/11/2018)

DOANH NGHIỆP:

1. Thông tư 29/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018 hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của DN bán hàng đa cấp (BHĐC).

Có 04 nội dung chính:

1} Khi có nhu cầu ký quỹ tại NHTM/chi nhánh NH nước ngoài, DN và NH nhận ký quỹ giao kết HĐ ký quỹ.

2} Khi DN thay đổi VĐL và điều chỉnh tiền ký quỹ, NH và DN sửa đổi, bổ sung/ký HĐ ký quỹ mới.

3} Lãi suất tiền ký quỹ do hai bên thỏa thuận và phù hợp với lãi suất của NHNN VN.

4} Khi DN BHĐC chấm dứt HĐ nhưng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với người tham gia BHĐC, Bộ CT yêu cầu trích tiền ký quỹ cho người tham gia BHĐC/theo QĐ xử phạt.

Ban hành ngày 30/11/2018.

2. Quyết định1685/QĐ-LĐTBXHngày 23/11/2018 về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm.

Có 03 nội dung chính:

1} Thành phần hồ sơ:

1/VB đề nghị cấp giấy phép;

2/Bản sao GXN việc đã thực hiện ký quỹ;

3/Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm.

2} Thời hạn giải quyết: Từ 15 còn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hs hợp lệ.

3} Nơi nộp: UBND tỉnh, TP trực thuộc TW/Sở LĐ-TB-XH được ủy quyền.

THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ:

3. Thông tư 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 sửa đổi mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Có 02 nội dung chính:

1} Quy định về điều chỉnh về mức thu phí trong công tác ATVSTP như sau:

1/Phí thẩm định HS công bố SP dinh dưỡng dành cho trẻ đến 36 tháng tuổi là 1tr5/lần;

2/Phí thẩm định HS công bố SP phụ gia do Bộ YT quy định là 500.000 đồng/lần;

3/Phí xác nhận lô thực phẩm nhập khẩu kiểm tra thông thường là 300.000 đồng/lô và kiểm tra chặt là 1.000.000 đồng/lô.

2} Đối với tổ chức thu phí là DN thì được giữ lại 100% tiền phí để trang trải và phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

Hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH