BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 02 Tháng 02/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 02/2018, cập nhật đến ngày 20/02/2018)

THUẾ:

1. Thông tư 146/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino do Bộ Tài chính ban hành.

Có 4 nội dung cần quan tâm:

1} Doanh nghiệp casino phải bố trí 1 địa điểm kinh doanh casino với phương tiện, thiết bị cần thiết để cơ quan thuế quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua hệ thống camera và các thiết bị điện tử.

2} Lắp đặt, lưu trữ hình ảnh theo dõi qua hệ thống camera và các thiết bị điện tử trong Điểm kinh doanh casino theo quy định.

3} Cơ quan quản lý thuế truy cập vào hệ thống camera, thiết bị điện tử để quản lý thuế.

4} Cục trưởng Cục thuế căn cứ vào nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro quyết định quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua hệ thống.

Hiệu lực từ 12/02/2018.

DOANH NGHIỆP:

2. Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) về người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng.

Có 1 nội dung cần quan tâm là: việc cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa NLĐ Việt Nam đi làm ở nước ngoài được hướng dẫn cụ thể:

1/ Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đăng nhập CSDL bằng tài khoản truy cập và thực hiện chức năng “cấp lại giấy phép” để điền thông tin vào tờ khai và gửi hồ sơ qua CSDL.

2/ Trong 7 ngày, cơ quan cấp giấy phép trả lời qua CSDL kết quả hồ sơ là phù hợp hoặc chưa phù hợp để sửa đổi, bổ sung.

3/ Trường hợp phù hợp, doanh nghiệp nộp bản gốc hồ sơ tại cơ quan cấp giấy phép để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo 2 trường hợp:

– Nếu bản gốc không đúng đã gửi trên CSDL, cơ quan cấp giấy phép trả lời không cấp lại giấy phép.

– Nếu bản gốc đúng thì trong 3 ngày cơ quan cấp giấy phép phải trả kết quả.
Hiệu lực từ 12/02/2018.

BẢO HIỂM:

3. Nghị định 161/2017/NĐ-CP 29/12/2017 về sửa đổi Điều 12 Nghị định 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan BHXH.

Có 2 nội dung cần quan tâm:

1} Bỏ quy định cơ quan BHXH được trích một phần khoản phạt lãi chậm nộp BHXH để hỗ trợ cho hoạt động thanh tra cũng như khen thưởng cá nhân.

2} Kinh phí hoạt động của cơ quan BHXH trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT vẫn được bố trí trong dự toán chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT.

Hiệu lực từ 15/02/2018.

4. Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 về việc quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Có 2 nội dung cần quan tâm:

1} Các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần gồm:

– Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

– Các bệnh, tật ngoài các bệnh trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

2} Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Trường hợp NLĐ trong cùng một thời gian được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc BHXH thì chỉ được hưởng một trong những GCN có thời gian nghỉ dài nhất.

Hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

5. Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 về việc quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Có nội dung cần quan tâm: Quy định người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc kể từ ngày 01/01/2018.

Hiệu lực từ 01/12/2017.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH