BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 03 Tháng 02/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 02/2018, cập nhật đến ngày 28/02/2018)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

1. Nghị định 22/2018/NĐ-CPngày 23/02/2018 quy định chi tiết Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Luật SHTT sửa đổi về quyền tác giả (QTG) và quyền liên quan.

Có nội dung cần quan tâm: về khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình như sau:

1/ Sử dụng bản ghi âm, ghi hình phải trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất cho chủ sở hữu QTG.

2/ Đại diện tập thể QTG tự thỏa thuận về việc thu tiền nhuận bút và tỷ lệ phân chia tiền nhuận bút theo quy định.

3/ Đại diện tập thể QTG ủy quyền có trách nhiệm xây dựng danh mục hội viên, tác phẩm và chịu trách nhiệm khi ký hợp đồng với tổ chức đại diện nhận ủy quyền.

4/ Đại diện tập thể QTG nhận ủy quyền chỉ có trách nhiệm đàm phán thu tiền nhuận bút theo danh mục hội viên, tác phẩm được quy định tại hợp đồng ủy quyền.

Hiệu lực từ 10/4/2018.

DOANH NGHIỆP:

2. Nghị định 23/2018/NĐ-CPngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Có nội dung cần quan tâm: Doanh nghiệp  bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm về kinh doanh bảo hiểm và theo 3 nguyên tắc sau:

1) Số tiền bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó, trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm theo quy định.

2) Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong 2 trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ:

– Không thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC;

– Và dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

3) Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm.

Hiệu lực từ 15/4/2018.

3. Quyết định199/QĐ-TTgngày 09/02/2018.

Có nội dung cần quan tâm: Không quy định hình thức bản sao có công chứng, mở rộng các hình thức bản sao phù hợp với cách thức thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cụ thể:

1/ Người yêu cầu có thể lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và đối chiếu bản chính hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); nộp bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện).

2/ Phương án trên áp dụng đối với một số thủ tục thuộc 16 nhóm TTHC sau: Nhóm TTHC thuộc chức năng quản lý của BCA; BGD&ĐT;  BGTVT; BKH&CN; BLĐTB&XH; BNN&PTNT; BNV;  BTC; BTT&TT; BTP; BVHTT&DL; BXD, BQP; BYT, NHPTVN, NHCSXH.

Hiệu lực kể từ ngày ban hành.

ĐẤT ĐAI:

4. Thông tư 10/2018/TT-BTCngày 30/1/2018 về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTChướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành.

Có 1 nội dung cần quan tâm:

1} Sửa đổi, bổ sung 9 điều khoản tại Thông tư 76/2014/TT-BTC, nổi bật là:

1/ Bổ sung quy định việc xác định tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận (GCN) đã cấp không đúng quy định tại khoản 41 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP như sau:

1) Trường hợp GCN đã cấp không đúng quy định do lỗi của CQNN thì tiền sử dụng đất khi cấp lại GCN được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp GCN trước đây.

2) Trường hợp GCN đã cấp không đúng quy định do lỗi của người sử dụng đất thì tiền sử dụng đất khi cấp lại GCN được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp lại GCN quyền sử dụng đất.

2/ Bổ sung việc thu tiền sử dụng đất khi cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất tăng thêm do đo đạc lại so với giấy tờ về QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất như sau:

1) Nếu hộ gia đình, cá nhân đã có GCNQSDĐ với thửa đất đó thì phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích tăng thêm do đo đạc lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp GCN;

2) Nếu hộ gia đình, cá nhân đã có các giấy tờ về QSDĐ khác thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận QSDĐ tăng thêm của CQNN có thẩm quyền.

Hiệu lực từ 20/3/2018.

5. Thông tư 11/2018/TT-BTC ngày 30/1/2018 sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Có 3 nội dung cần quan tâm:

1} Trường hợp người được nhà nước cho thuê đất đang sử dụng nhà, đất tại công trình xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp thuộc sở hữu nhà nước hoặc có phần diện tích thuộc quyền quản lý của nhà nước mà không tách riêng được phần diện tích đất sử dụng cho từng đối tượng đang sử dụng thì tiền thuê đất phải nộp được phân bổ cho từng đối tượng sử dụng theo hệ số phân bổ nhân (x) với diện tích sàn sử dụng của từng đối tượng và áp dụng từ ngày 01/7/2014.

Trong đó:

– Hệ số phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa diện tích đất tính thu tiền thuê đất và tổng diện tích sàn sử dụng của các đối tượng.

– Trường hợp nhà có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm được cộng vào tổng diện tích sàn sử dụng của công trình xây dựng để tính hệ số phân bổ.

2} Khi được gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất thì tiền thuê đất được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm được gia hạn.

3} Nhà đầu tư đã chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt trước ngày 01/07/2004 và được nhà nước cho thuê đất từ ngày 01/07/2004 trở về sau thì được trừ số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất theo phương án đã được phê duyệt hoặc giá trị QSDĐ theo mục đích đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm tự thỏa thuận, tự nhận chuyển nhượng vào tiền thuê đất đã nộp và không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.

Hiệu lực từ 20/3/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH