BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 01 Tháng 02/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 02/2018, cập nhật đến ngày 10/02/2018)

BHXH:

1. Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Có 2 nội dung cần quan tâm:

1} Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng

Áp dụng đối với 2 đối tượng sau:

– NLĐ tham gia BHXH từ 01/01/2016 trở đi theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, hưởng BHXH 1 lần hoặc chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ 01/01/2018 đến 31/12/2018;

– NLĐ đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu, BHXH 01 lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.

2} Riêng đối với người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 thì:

Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng

Hiệu lực từ 15/02/2018

XUẤT NHẬP CẢNH:

2. Công văn30/TANDTC-HTQTngày 29/01/2018 về việc sử dụng hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao khi đi công tác, học tập tại nước ngoài.

Có 1 nội dung cần quan tâm: Khi sử dụng hộ chiếu (HC) ngoại giao, HC công vụ khi đi nước ngoài thì cần lưu ý 5 vấn đề sau:

1/ Sau khi nhận được HC thì cần kiểm tra để đảm bảo các thông tin nhân thân là chính xác và HC phải có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu của cơ quan cấp phát HC.

2/ Không được tẩy, xóa, viết thêm, sửa đổi những nội dung ghi trong HC và cho người khác sử dụng HC của mình.

3/ Cần giữ gìn, bảo quản HC cẩn thận, khi bị thất lạc HC thì phải khai báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền biết.

4/ Nếu có nhu cầu sử dụng HC hoặc khi có Quyết định cử/cho phép đi công tác nước ngoài thì cần kiểm tra thời hạn của HC vì một số nước quy định thời hạn HC phải trên 06 tháng thì mới cho nhập cảnh.

5/ Sử dụng HC đúng mục đích, phải tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật của Việt Nam và nước sở tại, tránh làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Việt Nam và các nước.

Y TẾ- SỨC KHỎE:

3. Nghị định 15/2018/NĐ-CPngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Có 4 nội dung cần quan tâm:

1} Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (TP) thực hiện tự công bố TP đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia TP, chất hỗ trợ chế biến TP, dụng cụ chứa đựng TP, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với TP (sau đây gọi chung là sản phẩm)

2} Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tố chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

3} Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau:

– TP bảo vệ sức khỏe, TP dinh dưỡng y học, TP dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

– Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

– Phụ gia TP hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia TP không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong TP hoặc không đúng đối tượng sử dụng do BYT quy định.

4} Cơ sở sản xuất, kinh doanh TP phải có GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP khi hoạt động, trừ các trường hợp sau không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận gồm:

– Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

– Kinh doanh TP nhỏ lẻ;

– Sản xuất, kinh doanh TP không có địa điểm cố định;

– Sơ chế nhỏ lẻ;

– Kinh doanh TP bao gói sẵn;

– Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng TP;

– Nhà hàng trong khách sạn;

– Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh TP;

– Kinh doanh thức ăn đường phố;

– Cơ sở đã được cấp một trong các GCN: GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương còn hiệu lực;

Hiệu lực từ 02/02/2018

 

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH