BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 11/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 11/2018, cập nhật từ ngày 01/11/2018 đến ngày 10/11/2018)

LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM:

1. Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

NĐ này yêu cầu NSDLĐ phải công khai 07 nội dung sau:

1} Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng BHXH, BHYT, BHTN;

2} Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do NLĐ đóng góp;

3} Việc thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo liên quan đến NLĐ;

4} Tình hình thực hiện nhiệm vụ, SX, KD;

5} Nội quy, quy chế và các quy định khác của DN liên quan đến NLĐ;

6} TƯLĐ tập thể DN, TƯLĐ tập thể ngành, TƯLĐ tập thể khác mà DN tham gia;

7} Nghị quyết Hội nghị NLĐ.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

2. Công văn 4640/LĐTBXH-BHXH ngày 02/11/2018 Thực hiện chế độ tiền lương, BHXH đối với người lao động.

Giải thích k2, Đ186 BLLĐ: “Trong thời gian NLĐ nghỉ việc được hưởng chế độ BHXH, thì NSDLĐ không phải trả lương cho NLĐ.” Cụ thể đối với trường hợp NLĐ trong cùng một ngày vừa có thời gian đi làm, vừa nghỉ chế độ ốm đau thì NSDLĐ trả lương cho thời gian NLĐ thự làm việc và không trả lương cho thời gian nghỉ chế độ.

XUẤT NHẬP KHẨU:

3. Thông tư 41/2018/TT-BCT ngày 06/11/2018 về danh mục phế liệu tạm ngừng KD tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu .

Có 03 nội dung chính:

1} Danh mục này bao gồm 27 loại PL, trong đó có: Thạch cao; xỉ hạt từ CN luyện sắt/thép; Giấy loại/bìa loại thu hồi; Tơ tằm phế liệu; Lông cừu/lông động vật loại mịn/thô tái chế; Phế liệu bông; Thủy tinh vụn/phế liệu và mảnh vụn khác…

2} Những loại PL nêu trên không áp dụng đối với KD chuyển khẩu theo hình thức HH được chuyển thẳng từ nước XK đến nước NK, không qua cửa khẩu.

3} Hiệu lực từ ngày 20/12/2018 đến 31/12/2019, những lô đã làm thủ tục HQ trước ngày 20/12/2018 được tiếp tục thực hiện tái xuất, chuyển khẩu.

THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG:

4. Nghị định 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 đơn giản hóa điều kiện KD và TTHC trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Có 03 nội dung chính:

1} Bãi bỏ 02 điều kiện KD đối với hoạt động KD trò chơi điện tử, cụ thể đối với HS đề nghị cấp GPKD DV trò chơi điện tử G1 không cần:

1/VB xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế;

2/Kế hoạch sử dụng tài nguyên Internet.

2} Rút ngắn thời gian cấp/cấp lại/gia hạn GP thành lập VPĐD tại VN của NXB NN, tổ chức phát hành xuất bản phẩm NN xuống còn 20 ngày thay vì 30 ngày.

3} Trong 03 ngày làm việc từ ngày nhận HS qua mạng, Bộ TT&TT phải TB/HD chi tiết cho người nộp HS qua: ĐT/Email/fax.

Hiệu lực từ ngày 24/12/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH