BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 10/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 10/2018, cập nhật từ ngày 21/10/2018 đến ngày 31/10/2018)

XUẤT NHẬP KHẨU:

1. Thông tư 39/2018/TT-BCT quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa (XXHH) xuất khẩu.

Kiểm tra, xác minh XXHH tại cơ sở SX được thực hiện trong 03 trường hợp sau:

1} CQ nước NK đề nghị kiểm tra, xác minh tại cơ sở SX khi kết quả kiểm tra HS/chứng từ XXHH chưa đủ căn cứ xác định XXHH hoặc khi có lý do nghi ngờ gian lận XXHH.

2} CQ, tổ chức có thẩm quyền trong nước tiến hành kiểm tra, xác minh trong 03 trường hợp:

1/Trước khi cấp Giấy chứng nhận XXHH (C/O);

2/Trước khi cấp VB chấp thuận/cấp mã số chứng nhận XXHH;

3/Sau khi đã cấp/đã phát hành chứng từ chứng nhận XXHH.

3} Cơ quan chức năng khác trong nước đề nghị phối hợp khi có lý do nghi ngờ/phát hiện dấu hiệu gian lận XXHH.

Hiệu lực từ ngày 14/12/2018.

HẢI QUAN:

2. Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Có 03 nội dung chính:

1} ĐK để KD vận tải biển chỉ cần đáp ứng điều kiện là DN, HTX được thành lập theo quy định thay vì phải có GCN đủ điều kiện KD vận tải biển như trước đây.

2} Chính thức bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển.

3} 02 ĐK để DN kinh doanh vận tải biển nội địa.

1/Là DN, HTX được thành lập theo quy định

2/Có QSD hợp pháp tối thiểu 01 tàu biển mang quốc tịch VN.

Hiệu lực từ ngày 24/10/2018.

LAO ĐỘNG:

3. Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Thời gian NLĐ làm việc thực tế cho NSDLĐ khi tính trợ cấp thôi việc/mất việc bao gồm:

1} NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ theo HĐLĐ (không tính thời gian thử việc, học nghề, tập nghề như trước);

2} Được NSDLĐ cử đi học;

3} Nghỉ chế độ ốm đau, thai sản theo quy định;

4} Nghỉ điều trị, phục hồi chức năng LĐ khi bị TNLĐ-BNN mà được NSDLĐ trả lương;

5} Nghỉ hàng tuần, nghỉ việc hưởng nguyên lương;

6} Nghỉ việc để hoạt động công đoàn;

7} Nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định mà được NSDLĐ trả lương;

8} Ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của NLĐ; thời gian bị tạm đình chỉ theo quy định.

Hiệu lực từ ngày 15/12/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH