BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 Tháng 8/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 8/2018, cập nhật từ ngày 11/8/2018 đến ngày 20/8/2018)

DOANH NGHIỆP:

1. Công văn 234/ĐKKD-NV ngày 20 tháng 08 năm 2018 hướng dẫn nội dung liên quan đến thi hành Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

Có 02 nội dung chính:

1} Đối với DN/đơn vị trực thuộc đã được cấp GCN trước ngày 20/8/2018:

1/DN/đơn vị trực thuộc tiếp tục hoạt động và không bắt buộc phải cập nhật theo Hệ thống ngành mới trừ DN có nhu cầu hoặc DN thay đổi nội dung ĐKDN, cấp đổi GCN.

2/Khi cập nhật sang Hệ thống ngành mới, DN nộp TB theo mẫu đến Phòng ĐKKD.

2} Đối với DN/đơn vị trực thuộc đã được cấp GCN đăng ký sau ngày 20/8/2018:

1/Trường hợp không có sự thay đổi thì tiến hành cấp ĐKDN theo quy định.

2/Trường hợp có sự thay đổi thì sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo Hệ thống ngành mới.

2. Quyết định 4513/QĐ-BCA-V03 ngày 15 tháng 08 năm 2018 về đơn giản hoá, cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) dịch vụ PCCC.

Có 03 nội dung chính:

1} Khi ĐKKD không cần nộp bản sao GCN đăng ký KD/Hoạt động.

2} Khi cấp đổi GCN không cần nộp bản sao GCN đăng ký KD/Hoạt động do thay đổi về tên gọi, người đứng đầu, người đại diện theo PL hoặc địa điểm, ngành, nghề KD.

3} Sử dụng tờ khai theo mẫu mới (Mẫu PC21/ PC22).

THƯƠNG MẠI:

3. Thông tư 21/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2018 sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT và Thông tư 49/2015/TT-BCT về quản lý thương mại điện tử (TMĐT) qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Có 04 nội dung chính:

1} Bỏ quy định về đối tượng thông báo website TMĐT bán hàng.

2} Đối tượng đăng ký website TMĐT phải là thương nhân/tổ chức có website TMĐT trên đó cung cấp ít nhất một trong 03 dịch vụ:

1/DV sàn giao dịch TMĐT;

2/DV khuyến mại trực tuyến;

3/DV đấu giá trực tuyến.

3} Bỏ quy định về đối tượng ĐK hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT.

4} Sửa đổi tên Cục TMĐT và CNTT thành Cục TMĐT và Kinh tế số.

Hiệu lực từ ngày 18/10/2018.

XUẤT NHẬP KHẨU:

4. Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 08 năm 2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Có 03 nội dung chính:

1} Thương nhân thành lập theo quy định của PL được XK gạo khi:

1/Có ít nhất 01 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo theo quy định;

2/Có ít nhất 01 cơ sở xay, xát/chế biến phù hợp với quy định.

2} Kho chứa, cơ sở xay, xát/chế biến do thương nhân là chủ sở hữu/ HĐ thuê tối thiểu 05 năm.

3} Thương nhân XK gạo phải duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu 5% lượng gạo đã XK trong 06 tháng trước đó.

Hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH