BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 03 Tháng 12/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 12/2017, cập nhật đến ngày 31/12/2017)

Thuế:

1.Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tăng 1.255 mã hàng so với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư 103/2015/TT-BTC.

1}Căn cứ vào Danh mục này, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành:

1/Xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2/Xây dựng các Danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của chính phủ và Luật Hải quan.

3/Thống kê Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4/Phục vụ công tác quản lý nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các lĩnh vực khác.

Hiệu lực từ 1/1/2018.

2.Thông tư 25/2017/TT-BCT ngày 29/11/2017 quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018.

Có 2 nội dung cần quan tâm:

1}Lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch năm 2018 là 53.604 tấn, tăng 2.553 tấn so với năm 2017.
2}Đối tượng được cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch là thương nhân đáp ứng 02 yêu cầu sau:

1/Có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công thương cấp.

2/ Có nhu cầu sử dụng một tỉ lệ nhất định thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công thương xác nhận.

Hiệu lực từ 01/1-31/12/2018

3.Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp.

1} Sản phẩm xuất khẩu liên quan đến tài nguyên, khoáng sản không phải chịu thuế GTGT nếu thuộc một trong hai trường hợp sau:

1/ Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác;

2/ Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí nguyên liệu chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên, trừ các trường hợp sau:

1) Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản mà trong quy trình chế biến đã ra sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phảm xuất khẩu.

 Sản phẩm do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc mua về để chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu.

 2) Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản (tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác).

 Hiệu lực từ 01/02/2018.

 Doanh nghiệp:

4.Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14

Có 5 nội dung cần quan tâm:

1} Về thuế, doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức tài sản thông thường.

2} Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản.

3} Doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được hỗ trợ về: mặt bằng sản xuất, chi nhánh, mở rộng thị trường; về phát triển nguồn nhân lực; về thông tin, tư vấn và pháp lý.

4} Bổ sung các ngành nghề kinh doanh được ưu đãi đầu tư như:
– Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;
– Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa;
– Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hình thức doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hình thức doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5} Hộ kinh doanh chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn; miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm.

Hiệu lực từ 01/01/2018.

5.Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14

Có 2 nội dung cần quan tâm:

1}Các doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ sẽ được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia hỗ trợ thông qua: cho vay ưu đãi; Hỗ trợ lãi suất vay; Bảo lãnh để vay vốn; Hỗ trợ vốn;

2}Những đối tượng sau được hưởng ưu đãi: Tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ từ Việt nam ra nước ngoài; Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, giải mã công nghệ tại doanh nghiệp; Tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao…

Hiệu lực từ 01/07/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ-SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH