BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 02 Tháng 12/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 12/2017, cập nhật đến ngày 20/12/2017)

Tài chính- Ngân hàng:

1.Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017

 Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính được áp dụng biện pháp hỗ trợ sau:

1}Vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% của ngân hàng Nhà nước ;

2}Bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc có tài sản mà tài sản bảo đảm đang bị kê biên, không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ cho tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ;

– Miễn, giảm tiền lãi vay tái cấp vốn, vay đặc biệt của ngân hàng nhà nước;

– Nhận tiền gửi hoặc vay của tổ chức tín dụng hỗ trợ với lãi suất ưu đãi;

– Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp do tổ chức tín dụng hỗ trợ nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn;

– Mua, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin vượt tỷ lệ quy định…

Xuất- nhập khẩu:

2.Thông tư 28/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Bãi bỏ :

1}Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ trở xuống.

2}Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2011/TT-BCT ;

3}Quy định về việc thương nhân thuê kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo;

4}Quy định về điều kiện tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

 Hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Lao động-tiền lương:

3.Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

1}Từ ngày 01/01/2018, chính thức áp dụng mức lương tối thiểu vùng:

– Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với Nghị định 153/2016/NĐ-CP )                                            

– Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng)

– Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng)

– Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).

2} Điều chỉnh phân vùng đối với một số huyện, thị xã như sau:

– Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai từ vùng II lên vùng I;

– Huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, Huyện Thủ Thừa- Long An, TP Tam Kỳ- Quảng Nam từ vùng III lên II.

Hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2018.

4.Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

1}Tăng lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng:

2}Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

3} Yêu cầu Chính phủ chỉ đạo thực hiện tốt các luật về thuế, phí và lệ phí; nghiên cứu sửa đổi một số chính sách pháp luật về thuế trong thời gian tới.

Hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Thương mại:

5.Thông tư 27/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-BCT về thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA).

 Quy định về thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA có 3 thay đổi:

1}Thương nhân tham gia thí điểm là doanh nghiệp nhỏ và vừa, bãi bỏ tiêu chí về kim ngạch xuất nhập khẩu.

2} Thương nhân được lựa chọn không được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với hàng do cơ quan hải quan phân loại vào luồng vàng hoặc luồng đỏ khi khai báo xuất khẩu.

3}Cục xuất nhập khẩu có quyền chỉ định đơn vị đào tạo có đủ năng lực về lĩnh vực xuất xứ hàng hóa và cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ cho học viên.

Hiệu lực kể từ ngày 06/12/2017

6.Thông tư 46/2017/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế (TTBYT).

Danh mục TTBYT thuộc loại B, C, D được mua bán như hàng hóa thông thường gồm:

1}Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tự xét nghiệm thuộc loại B;

2}Máy đo huyết áp cá nhân, nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngoại, máy đo đường huyết, bút lấy máu, que thử, kim lấy máu, dung dịch chuẩn, dung dịch chứng;

3}Máy xông khí dung;

4}Băng y tế cá nhân;

5}Nước mắt nhân tạo được phân loại là trang thiết bị y tế;

6}Bao cao su; màng phim tránh thai (không chứa thuốc), Gel/dung dịch bôi trơn âm đạo;

7}Chườm nóng/ lạnh sử dụng điện.

Hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

Hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ-SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH