BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 03 Tháng 11/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 11/2017, cập nhật đến ngày 30/11/2017)

Thuế:

1.Quyết định 2362/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế về quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Có 4 nội dung Đại lý thuế cần quan tâm:

1} Thay mẫu số 01A – Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

2} Không cần nộp giấy chứng nhận đăng ký thuế, mẫu chữ ký của đại lý thuế.

3}Giảm thời hạn giải quyết từ 10 ngày còn 05 ngày.

4} Gửi văn bản trả lời tới doanh nghiệp nếu không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Hiệu lực từ ngày 15/7/2017

2.Công văn hỏa tốc số 7599/TCHQ-TXNK phản hồi các vướng mắc về chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

1}Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu cũng được miễn các loại thuế nhập khẩu bổ sung.

2}Tái xuất hàng hóa đã nhập khẩu (đã đóng thuế nhập khẩu) nếu không được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu thì không được hoàn thuế.

3}Thời hạn nộp các loại thuế liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp ưu tiên theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016.

3.Quyết đnh 45/2017/QĐ-TTg sa đi, b sung Quyết đnh 36/2016/QĐ-TTg quy đnh vic áp dng thuế sut thông thường đi vi hàng hóa nhập khẩu.

1}Từ ngày 01/01/2018, áp dụng Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường tại Phụ lục.

2}Danh mục mặt hàng áp dụng Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP .

3}Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không có trong Danh mục Biểu thuế mới này và không thuộc diện áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt thì áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% thuế suất nhập khẩu ưu đãi.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

4.Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch.

Có 3 nội dung cần chú ý:

1} Ban hành Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

2} Quy định thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc nhóm 98.49 từ 16/11/2017-31/12/2022.

3} Xe ô tô chở người từ 10-15 chỗ ngồi đã qua sử dụng thuộc nhóm 87.02 mức thuế hỗn hợp tại Phụ lục III.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Bảo hiểm:

5.Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn sửa chức danh nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi sai trong sổ BHXH như sau:

1}Người lao động thực tế làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và được hưởng đầy đủ các chế độ nhưng ghi chưa đúng chức danh nghề trong sổ BHXH cơ quan BHXH điều chỉnh theo Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội.

2}Khi thực hiện điều chỉnh phải đảm bảo đúng tên nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo Danh mục Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

3}Người lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng hồ sơ chưa đầy đủ hoặc phức tạp mà cơ quan BHXH không điều chỉnh được thì thông báo người sử dụng lao động lập hồ sơ đề nghị, gửi Bộ, ngành chủ quản có ý kiến với Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

4}Đối với các trường hợp đã được Bộ Lao động Thương binh Xã hội đồng ý điều chỉnh chức danh nghề, công việc ghi chưa đúng trong sổ BHXH thì cơ quan BHXH căn cứ vào văn bản của Bộ Lao động Thương binh Xã hội để điều chỉnh.

Hiệu lực từ ngày 17/11/2017.

Doanh nghiệp:

6.Thông tư 42/2017/TT-BGTVT quy đnh ô tô vn ti khách du lch bng đường bộ.

1}Ô tô vận tải khách du lịch bằng đường bộ phải đáp ứng các yêu cầu:

1/Bảo đảm các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật ,môi trường.

2/ Gắn thiết bị giám sát hành trình.

3/ Niêm yết đầy đủ các thông tin theo quy định, bên cạnh giường nằm phải có bảng hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao thông và thoát hiểm.

2}Xe ô tô vận tải khách du lịch dưới 09 chỗ phải trang bị điều hòa nhiệt độ, thùng chứa đồ uống, dụng cụ y tế, túi thuốc, dụng cụ thoát hiểm, tên và số điện thoại chủ phương tiện.

3}Xe ô tô từ 09 chỗ đến dưới 24 chỗ thì còn phải trang bị thêm rèm cửa chống nắng, bảng hướng dẫn an toàn, thùng đựng rác.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ-SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH