BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 02 Tháng 11/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 11/2017, cập nhật đến ngày 20/11/2017)

Thuế:

1.Nghị định 122/2017/NĐ-CP quy định đặc thù về cơ chế QL tài chính, đánh giá hiệu quả với DN KD xổ số; Sở giao dịch Chứng khoán & Trung tâm lưu ký CK VN.

DN KD xổ số được trừ khi tính thuế TNDN: trả thưởng; hoa hồng đại lý; ủy quyền trả thưởng;quay số mở thưởng và chi cho công tác giám sát; hỗ trợ công tác phòng chống số đề, làm vé số giả; trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng; vé xổ số; thông tin vé xổ số và quay số mở thưởng, kết quả mở thưởng;đóng góp hoạt động  khu vực.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Thương mại:

2.Công văn 7335/TCHQ-GSQL hướng dẫn vướng mắc quản lý HH mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

– Chính sách XNK HH thuộc KD có ĐK/XNK theo giấy phép: HH mua bán với số lượng lớn, nhằm mục đích TM phải thực hiện quy định về ĐK, giấy phép (nếu có).

– Kiểm tra HH MB, trao đổi của cư dân biên giới vượt định mức miễn thuế:Điều 16 Quyết định 52/2015/QĐ-TTg không có sự phân biệt giữa HH có trị giá vượt định mức hay nằm trong định mức miễn thuế.

3.Chỉ thị 14/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

– Các đơn vị SX: Bảo đảm tiến độ SX, cung ứng; thực hiện nghiêm quy định về dự trữ quốc gia, hạn chế tối đa việc dừng SX khi gần Tết. Nâng cao chất lượng đa dạng mẫu mã, kiểm soát yếu tố đầu vào nhằm giảm CP, tăng khả năng cạnh tranh với hàng NK.

– Các đơn vị KD TM: Tăng cường tiêu thụ HH SX trong nước; triển khai Chương trình bình ổn thị trường, xúc tiến TM, hưởng ứng Cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

4.Thông tư 40/2017/TT-BGTVT hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ôtô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ.

1}Từ 01/01/2018, xe ôtô con loại trên 7 – 9 chỗ được SX, lắp ráp từ linh kiện rời, hoàn toàn mới; xe NK chưa qua sử dụng phải được dãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường.

2}Nhãn năng lượng của xe được hiểu là nhãn cung cấp các thông tin liên quan đến loại nhiên liệu sử dụng, mức tiêu thụ nhiên liệu giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn xe theo nhu cầu.
Hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Lao động:

5.Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

1}Tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do NSNN bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

2}Thời điểm thực hiện mức lương cơ sở mới bắt đầu từ ngày 01/7/2018.

Đất đai:

6.Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Chính phủ ban hành ngày 14/11/2017.

Người nhận chuyển nhượng DAĐT gắn với chuyển nhượng QSDĐ từ ngày 01/7/2014 trở đi  và tiếp tục thực hiện dự án sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đất cho thời gian còn lại của dự án nếu:

+Bên chuyển nhượng là tổ chức KT được Nhà nước giao đất SXKD phi Nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất và +Bên chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ TC về tiền SDĐ và được CQNN có thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày 01/7/2014.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

7.Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP và SĐ, BS một số điều của các Thông tư hướng dẫn Luật đất đai.

Bổ sung các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chỉ cần đăng ký biến động gồm:

–  Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất NN khác gồm:

+ Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt;

+ Đất dùng nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

– Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

– Chuyển đất TM,DV sang đất SX,KD phi NN không phải là đất TM DV;

– Chuyển đất SXKD phi NN không phải là đất TMDV hoặc đất cơ sở SX phi NN sang đất XD công trình sự nghiệp.

Hiệu lực từ ngày 05/12/2017.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ-SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH