BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 01 Tháng 12/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 12/2017, cập nhật đến ngày 10/12/2017)

Doanh nghiệp-Đầu tư:

1.Quyết định 1191/QĐ-BXD quy định chi phí hoạt động của đơn vị QL DAĐT theo hình thức đối tác công tư (PPP):

1} Chi phí hoạt động Dự án PPP = định mức % X chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư xây dựng dự án.

2} Dự án trên địa bàn 2 tỉnh trở lên chi phí điều chỉnh với hệ số k = 1,1. Công trình thi công riêng biệt trên địa bàn nhiều tỉnh khác nhau chi phí hoạt động không điều chỉnh với hệ số k = 1,1.

3}Quy định chi tiết công thức tính và các định mức đầu tư theo %.

Hiệu lực từ ngày 01/12/2017

2.Quyết định 10/2017/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán doanh nghiệp

Báo cáo kiểm toán phải thực hiện theo quy trình sau đây:

– Lập Dự thảo Báo cáo kiểm toán.

– Xét duyệt Dự thảo Báo cáo kiển toán.

– Hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, lấy ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán.

– Thông báo kết quả kiểm toán.

– Phát hành Báo cáo kiểm toán.

Hiệu lực từ ngày 05/01/2018.

Lao động – BHXH:

3.Nghị quyết 125/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

1} Hồ sơ bỏ giấy khai sinh, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

2} Đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực BHXH:

1/ Chế độ thai sản bỏ yêu cầu nộp bản sao giấy khai sinh/chứng sinh của con; Giấy chứng tử của con, mẹ.

2/ Chế độ tử tuất bỏ bản sao giấy chứng tử/báo tử/Quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án.

Hiệu lực từ ngày 29/11/2017.

4.Công văn 1615/TCDL-LH về điều kiện hành nghề hướng dẫn viên theo quy định của Luật Du lịch 2017.

Có 4 Điều kiện hành nghề hướng dẫn viên:

1} Hợp đồng lao động không/xác định thời hạn/theo mùa vụ/theo 1 công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2} Đối với hợp đồng không/có thời hạn 01 tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc.

 3}Người sử dụng lao động lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ BHXH và hàng tháng trích tiền lương để đóng cùng 1 lúc vào quỹ BHXH.

4}Hướng dẫn viên không là nhân viên hợp đồng mà là nhân viên của doanh nghiệp lữ hành khác thì phải có hợp đồng hướng dẫn.

Hiệu lực từ ngày 01/12/2017.

Nhà đất:

5.Thông tư 53/2017/TT-BTNMT để ngưng hiệu lực Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về việc ghi đầy đủ tên thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ.

Ngừng hiệu lực của quy định này nhằm đảm bảo:

1}Tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, và mỗi người dân đều hiểu rõ quyền, lợi ích của việc ghi tên từng thành viên có chung QSDĐ trong hộ gia đình trên giấy chứng nhận;

2}Để địa phương có thời gian chuẩn bị đăng ký triển khai thực hiện tốt hơn, hiểu chính xác và đầy đủ.

Hiệu lực từ ngày 05/12/2017.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ-SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH