BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 01 Tháng 5/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 5/2018, cập nhật từ ngày 01/5/2018 đến ngày 10/5/2018)

DOANH NGHIỆP

1. Thông tư 41/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 hướng dẫn xác định giá trị Doanh nghiệp khi cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước.

Có 03 nội dung chính:

1} Khi xác định giá trị DN phát hiện kê khai có sai sót do chủ quan thì phải bồi hoàn toàn bộ giá trị bị sai sót vào Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN.

2} Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các QĐ, VB xử lý các vấn đề liên quan đến quá trình cổ phần hoá, DN phải công bố công khai trên trang điện tử của DN và gửi về Cổng thông tin điện tử CP.

3} Phải hoàn thành phê duyệt phương án sử dụng đất trước thời điểm cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu đối với DN đã có QĐ công bố giá trị DN hoặc đã được phê duyệt phương án cổ phần hoá trước ngày 01/01/2018.

Hiệu lực từ ngày 18/06/2018.

2. Thông tư 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 bán cổ phần lần đầu, quản lý tiền thu từ cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước.

Có 02 nội dung chính:

1} Nếu DN cổ phần hóa có các ngành nghề đầu tư KD có điều kiện thì phải xem xét điều kiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phù hợp với quy định của PL. Có 04 phương án để bán cổ phần lần đầu:

1/Bán đấu giá công khai ra công chúng;

2/Thoả thuận trực tiếp;

3/Bảo lãnh phát hành;

4/Dựng sổ (Book – Building).

2} Chi phí cổ phần hóa là khoản chi từ thời điểm quyết định cổ phần hóa đến thời điểm bàn giao. Khoản này được thanh toán từ tiền bán cổ phần.

Hiệu lực từ ngày 18/06/2018.

ĐẦU TƯ

3. Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Có 05 nội dung chính:

1} Nhà đầu tư, DN dự án được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập DN, thuế XNK về HH nhập khẩu theo quy định để thực hiện dự án.

2} Được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất do thuê hoặc được NN giao cùng các ưu đãi khác theo quy định trong thời gian thực hiện dự án.        

3} Khi điều chỉnh giá, phí và các khoản thu, DN phải thông báo trước 30 ngày cho khách hàng.

4} Dự án có tổng vốn đầu tư từ 1.500 tỷ, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc:

1/Phần vốn đến 1.500 tỷ, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20%;

2/Phần vốn từ trên 1.500 tỷ, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10%.

5} Vốn góp của NN, vốn hỗ trợ XD công trình phụ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư không tính vào tổng vốn đầu tư.

Hiệu lực từ ngày 19/06/2018.

NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP

4. Nghị định 64/2018/NĐ-CP ngày 07/05/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Nghị định này bổ sung 03 mức phạt vi phạm về điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản:

1} Phạt 02 – 03 triệu đồng đối với cơ sở không có giải pháp phòng chống động vật gây hại; Không có thiết bị, dụng cụ để bảo quản.

2} Phạt từ 03 – 05 triệu đồng đối với cơ sở để chung thức ăn chăn nuôi, thủy sản với các chất, hóa chất độc hại;

3} Phạt từ 05 – 10 triệu đối với cơ sở nhập khẩu mà kho không đáp ứng điều kiện bảo quản đảm bảo chất lượng HH, bảo vệ MT và khuyến cáo của nhà SX.

Hiệu lực từ ngày 22/06/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH