BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 02 Tháng 04/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 4/2018, cập nhật từ ngày 11/4/2018 đến ngày 20/4/2018)

THUẾ – HẢI QUAN

1. Quyết định 829/QĐ-TCT ngày 16/4/2018 về việc ban hành Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn.

Có 02 nội dung chính, cụ thể là:

1} Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phải lập tờ trình đề nghị bán hoá đơn lẻ cho Lãnh đạo Chi cục thuế phê duyệt trước khi chuyển hồ sơ về Bộ phận Ấn chỉ.

2} Đội Thuế liên xã, phường, thị trấn phải thực hiện 04 nội dung:

1/Đảm bảo từ 03 công chức trở lên;

2/Có văn bản bàn giao việc bán hoá đơn lẻ cho Đội trưởng Đội thuế;

3/Đội trưởng Đội thuế phải chuyển hồ sơ đề nghị mua hoá đơn lẻ ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là ngày hôm sau về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thuế;

4/Tuỳ vào tình hình địa bàn, quy định thời gian Đội trưởng Đội thuế quyết toán Biên lai thu thuế và thực hiện nộp tiền vào Kho bạc NN.

Hiệu lực từ ngày ký.

2. Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Một số loại HH hiện nay khai trên tờ khai hải quan giấy trong 06 trường hợp sau người khai có thể khai điện tử nếu muốn:

1/HH XNK vượt định mức miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh;

2/Hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo;

3/Hàng quà biếu, quà tặng, TS di chuyển của cá nhân;

4/HH là phương tiện chứa HH quay vòng theo phương thức tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập theo quy định;

5/HH tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định trong trường hợp mang theo khách xuất cảnh, nhập cảnh;

6/Và một số HH khác theo quy định của Bộ TC.

Hiệu lực từ ngày 5/6/2018.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

3. Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 về việc tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.

Có 04 nội dung chính, cụ thể là:

1} Không thực hiện giao dịch liên quan đến tiền ảo trái PL;

2} Hạn chế nhập khẩu thiết bị, máy móc dùng đào tiền ảo;

3} Kịp thời xử lý vi phạm liên quan đến đầu tư tiền ảo;

4} Không đưa các thông tin gây tâm lý bất lợi về tiền ảo, Bitcoin…

4. Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 13/4/2018 về biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo.

Có 03 nội dung chính, cụ thể là:

1} Không cung ứng các DV liên quan đến giao dịch tiền ảo;

2} Báo cáo kịp thời về các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền ảo;

3} Đề xuất, XD khung pháp lý về quản lý tiền ảo;

Hiệu lực từ ngày 13/4/2018.

5. Quyết định 433/QĐ-TTg ngày 20/4/2018 sửa đổi Quyết định 544/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018.

Có 02 nội dung chính, cụ thể là:

1} Thủ tướng chủ trương hạn chế việc cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước của DN thực hiện dự án đầu tư.

2} Bộ TC được giao trách nhiệm rà soát danh mục dự án cấp bảo lãnh Chính phủ trong 06 tháng đầu năm 2018 trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Hiệu lực từ ngày ký.

THƯƠNG MẠI

6. Nghị định 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 sửa đổi Nghị định 58/2016/NĐ-CP về KD sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Có 02 nội dung chính, cụ thể là:

1} Chính phủ ban hành Danh mục SP mật mã dân sự XNK mới về các loại SP như: Đĩa, băng, thẻ thông minh; Máy in; Máy in-copy-fax kết hợp; Máy xử lý dữ liệu tự động; Hệ thống nhận dạng vân tay điện tử; Bộ điện thoại…

2} Giấy phép XNK mật mã dân sự đã được cấp cho DN tiếp tục có hiệu lực theo thời hạn ghi trên Giấy phép nếu tên gọi phù hợp với Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam.

Hiệu lực từ ngày 16/04/2018.

7. Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018 quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Có 03 nội dung chính, cụ thể là:

1} Đối với HH nhập khẩu được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ TM được hoàn trả thuế đã nộp.

2} HH nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ TM được xem xét miễn trừ tạm thời hoặc chính thức phải đáp ứng 02 điều kiện sau:

1/Là SP đặc biệt của HH tương tự hoặc HH cạnh tranh trực tiếp được SX trong nước;

2/Khối lượng HH tương tự, HH cạnh tranh trực tiếp SX trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước…

3} Các thông tin được cơ quan điều tra chấp thuận bảo trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ TM gồm:

1/Các bí mật KD liên quan đến tính chất của một SP hoặc quy trình SX;

2/Các thông tin về HĐ SX, KD của DN gồm có chi phí SX; chi phí bán hàng…

Hiệu lực từ ngày 15/6/2018.

VĂN HÓA – THỂ THAO – DU LỊCH

8. Quyết định 1396/QĐ-BVHTTDL 18/4/2018 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch.

Cắt giảm, đơn giản hóa 62/118 điều kiện đầu tư KD, nổi bật đối với 2 loại hình KD DV sau:

1/KD DV Karaoke: Đề xuất bỏ điều kiện về địa điểm và cửa phòng.

2/KD trò chơi điện tử: Bỏ điều kiện về địa điểm.

Hiệu lực từ ngày ký.

NÔNG NGHIỆP

9. Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Có 04 nội dung chính, cụ thể là:

1} DN có dự án NNO được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất XD nhà ở cho NLĐ làm việc tại dự án; miễn tiền sử dụng đất đó sau khi được chuyển đổi.

2} DN thuê đất/mặt nước mà:

1/Có dự án NNO đặc biệt ưu đãi ĐT được miễn tiền thuê;

2/Có dự án NNO ưu đãi ĐT được miễn tiền thuê trong 15 năm đầu;

3} DN có dự án đầu tư vào NNO, nông thôn được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vay TM sau khi dự án hoàn thành.

4} DN có dự án NNO đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư trực tiếp đào tạo nghề cho LĐ được ngân sách NN hỗ trợ mức 02 triệu đồng/tháng/lao động, thời gian hỗ trợ 03 tháng.

Hiệu lực từ ngày 17/04/2018.

10. Nghị định 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

Có 2 nội dung chính, cụ thể là:

1} Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi VPHC trong lĩnh vực phân bón đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với TC là 200 triệu đồng.

2} Thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực phân bón là 01 năm, trừ các trường hợp VPHC về SX, buôn bán, XNK phân bón thì là 02 năm.

Hiệu lực từ ngày 16/04/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH