BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 1/2021

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 3 tháng 1/2021, cập nhật đến ngày 30/1/2021)

 

Thuế – Phí – Lệ phí:

1. Thông tư Số 10/2021/TT-BTC về hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Có nội dung chính sau:

1} Bổ sung thêm 02 dịch vụ đại lý thuế được cung cấp cho người nộp thuế

2} Sửa đổi điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

3} Đơn giản hồ sơ dự thi và sửa đổi hình thức nộp hồ sơ dự thi, tổ chức thi, miễn môn thi

4} Cấp, thu hồi CCHN: Bỏ sơ yếu lý lịch trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

5} Về quản lý hành nghề đối với nhân viên đại lý thuế

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/ 3/ 2021. Thay thế Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính và Thông tư số 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính.

2. Công văn số 271/TCT-TTKT của Tổng Cục Thuế giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

Có 6 điểm mới sau:

1} NĐ 132/2020/NĐ-CP không có thông tư hướng dẫn

2} Bổ sung thuật ngữ: “Thỏa thuận chức trách có thẩm quyền”, “Thỏa thuận quốc tế về thuế”, “Tổ chức thay mặt nộp báo cáo”

3} Sửa đổi, bổ sung chủ thể có quan hệ liên kết

4} sửa đổi, bổ sung quy định về chi phí lãi vay được trừ và bổ sung loại trừ đối với các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi.

5} Sửa đổi, bổ sung quy định về nộp báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

6} Bổ sung trách nhiệm quyền hạn của Cơ quan thuế

Lao động:

3. Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên

Có 3 nội dung chính sau:

1} Điều kiện sử dụng lao động chưa 15 tuổi làm việc:

  1/ Giao kết hợp đồng với người đại diện theo PL của ngừoi đó

  2/ Bố trí thời giờ làm việc phải bảo đảm không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người chưa đủ 15 tuổi.

  3/ Bố trí thời gian giải lao phù hợp với quy định OKL

  4/ Chỉ được tuyển dụng và sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi vào làm công việc nhẹ: trừ các công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa đủ 13 tuổi và phải có sự đồng ý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

2} Thẩm quyền đồng ý việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở ở gần DN

3} Quy định danh mục nghề, công việc, nơi làm việc áp dụng đối với lao động chưa thành niên

 Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2021.

Co-vid 19:

4. Chỉ thị 05/CT-TTg Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Có 2 nội dung chính sau:

1} Phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương trong vòng 21 ngày từ ngày 28/01/2021

2} Quảng Ninh tạm dừng hoạt động Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn kể 12 giờ ngày 28/01/2021.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

         Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH