BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 06/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 3 tháng 6/2020, cập nhật đến ngày 30/6/2020)

Thuế – Phí – Lệ phí:

  1. Nghị định 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu: Giảm 50%.

Hiệu lực từ 28/6 đến 31/12/2020.

  1. Thông tư 61/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân.

Giảm 50% mức phí, lệ phí đối với 3 thủ tục:

     1/Kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

     2/Thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy.

     3/Cấp Căn cước công dân.

Hiệu lực 22/6 đến 31/12/2020.

  1. Quyết định 19/2020/QĐ-TTg về việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Có 3 nội dung đáng chú ý:

1} Nguyên tắc:

     1/Tăng cường hiệu quả, minh bạch và hiện đại hóa việc thu phí.

     2/Đảm bảo quyền thu phí của Nhà đầu tư.

     3/Bảo đảm kết nối liên thông giữa các hệ thống thu phí.

     4/Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân.

     5/Bảo đảm việc tích hợp, cung cấp thông tin.

     6/Tăng tốc độ lưu thông, giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí xã hội.

2} Tiến độ thực hiện:          

     1/Vận hành ngay hệ thống ETC nếu đã lắp đặt.

     2/Chậm nhất 31/12/2020 phải lắp đặt và vận hành hệ thống ETC.

     3/Tạm dừng thu phí đối với các trạm chưa thu phí bằng ETC.

3} Tài khoản thu phí:

     1/Nhà cung cấp dịch vụ mở tài khoản cho chủ phương tiện.

     2/Mỗi tài khoản có thể sử dụng chi trả nhiều phương tiện.

     3/Một phương tiện chỉ được chi trả bởi một tài khoản.

     4/Thông tin lưu trữ trong tài khoản:

       1) Thông tin của chủ phương tiện.

       2) Mã định danh của phương tiện.

       3) Tải trọng, số chỗ, loại xe, biển số xe.

       4) Số tiền, lịch sử giao dịch.

Hiệu lực từ 1/8/2020.

  1. Công văn 2546/TCT-DNNCN về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14.

Có 2 nội dung cần quan tâm:

1} Kê khai thuế và tạm nộp thuế TNCN:

     1/Khai theo tháng: tạm tính từ tháng 7/2020, hạn nộp tờ khai 20/8/2020.

     2/Khai theo quý: tạm tính từ quý 3/2020, hạn nộp tờ khai 30/10/2020.

2} Mức giảm trừ gia cảnh 11.000.000 đồng: Áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Đầu tư:

  1. Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 4 lĩnh vực:

     1/Kinh doanh thực phẩm.

     2/Hóa chất.

     3/Kinh doanh khoáng sản.

     4/Điện lực.

Hiệu lực từ 3/8/2020.

Bảo hiểm xã hội:

  1. Công văn 1142/BHXH-CST về việc chấn chỉnh việc trả sổ BHXH cho người lao động quản lý.

Có 3 nội dung cần quan tâm:

     1/Người sử dụng lao động (NSDLĐ) không giữ sổ BHXH của NLĐ.

     2/NLĐ tăng mới:                                

       1) Đã có sổ BHXH: chỉ cần cung cấp mã số BHXH.

       2) Đăng ký mới: NSDLĐ nhận tờ bìa sổ BHXH thì trả ngay NLĐ.

     3/NLĐ nghỉ việc không đến nhận sổ, NSDLĐ chuyển cho cơ quan BHXH lưu giữ.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH