BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 Tháng 06/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 2 tháng 6/2020, cập nhật đến ngày 20/6/2020)

Thuế – Phí – Lệ phí:

  1. Thông tư 57/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Có nội dung chính sau: 

    Giảm 20% mức lệ phí cấp hộ chiếu:

     1/Cấp mới: 160.000 đồng.

     2/Cấp lại do hỏng/mất: 320.000 đồng.

     3/Gia hạn: 80.000 đồng.

     4/Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự: 80.000 đồng.

Hiệu lực từ 12/6/2020 đến 31/12/2020.

Thủ tục hành chính:

  1. Quyết định 1329/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Có 2 nội dung đáng chú ý:

     1/Sửa đổi bổ sung 18 thủ tục hành chính.

     2/Bãi bỏ 2 thủ tục hành chính của công chứng viên thực hiện:

       1) Chứng thực bản sao từ bản chính.

       2) Chứng thực chữ ký.

Hiệu lực từ 1/6/2020.

  1. Quyết định 1183/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Sửa đổi, bổ sung 9 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm:

     1/Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

     2/Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

     3/Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận.

     4/ Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu 

     5/Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký.

    6/Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký.

    7/Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

    8/Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.

    9/Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Hiệu lực từ 20/5/2020.

  1. Quyết định 941/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sửa đổi, bổ sung 4 thủ tục hành chính:

     1/Tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông sx trong nước bắt buộc phải công bố hợp quy.

     2/Tiếp nhận công bố hợp quy đối với sp chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông sx trong nước bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.

     3/Xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải công bố hợp quy.

     4/Xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy.

Hiệu lực từ 1/7/2020.

  1. Quyết định 857/QĐ-BKHĐT Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Bổ sung 3 nhóm Dịch vụ công trên cổng trực tuyến:

1} Lĩnh vực DN:

     1/Đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD, địa điểm KD.

     2/Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN.

     3/Chia, tách, sát nhập và hợp nhất DN.

     4/Đăng ký hoạt động trở lại trước hạn.

     5/Thông báo tạm ngừng KD.

2} Lĩnh vực đầu tư:

     1/Đăng ký tham gia Mạng đấu thầu quốc gia.

     2/Thay đổi, bổ sung thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư.

     3/Đăng ký thi sát hạch, cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

3} Lĩnh vực đầu tư từ VN ra nước ngoài:

     1/Cấp GCN ĐKĐT ra nước ngoài không thuộc diện chủ trương.

     2/Điều chỉnh GCN ĐKĐT ra nước ngoài không thuộc diện chủ trương.

Hiệu lực từ 3/6/2020.

Covid-19:

  1. Thông báo 203/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Có 2 nội dung đáng chú ý:

     1/Cho mở lại dịch vụ Karaoke và vũ trường.

     2/Mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế (đến các địa phương trong vòng 30 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng).

  1. Nghị quyết số 91/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2020.

Phải công khai, minh bạch, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn.

  1. Nghị định 65/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.

Có 5 nội dung đáng chú ý:

     1/Bố trí buồng ở tập thể theo giới tính/Người mắc bệnh truyền nhiễm.

     2/Hưởng chế độ ăn, mặc miễn phí theo quy định.

     3/Tự chi trả cước phí điện thoại, gửi thư. Liên lạc điện thoại ≤ 4 lần/tháng/10phút.

     4/Thăm, gặp người lưu trú 1 lần/tuần/2 giờ.

     5/Kinh phí khám, chữa bệnh do Nhà nước cấp.

Hiệu lực từ 15/6/2020.                                   

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH