BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 01/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 01/2020, cập nhật từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/01/2020)

THƯƠNG MẠI:

1. Thông tư 33/2019/TT-BCT quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Có 02 nội dung chính:

1} Chấm điểm 03 tiêu chí xét chọn SP đạt Thương hiệu quốc gia từ ngày 08/01/2020 gồm:

1/Chất lượng;

2/Đổi mới sáng tạo;

3/Năng lực tiên phong.

2} Điểm cho từng tiêu chí được quy định theo 03 tiêu chí sau:

1/Gồm 6 tiêu chí phụ; tối đa 300 điểm, mỗi tiêu chí thuộc tiêu chí này tối đa là 60 điểm.

2/Đổi mới sáng tạo (tối đa 180 điểm) trong đó: 

1.Tiêu chí Chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo có điểm tối đa là 40 điểm;

2.Các tiêu chí còn lại có điểm tối đa là 20 điểm.

3/Năng lực tiên phong (Tối đa 520 điểm).

Hiệu lực từ ngày 08/01/2020.

BHXH:

2. Công văn 4733/BHXH-CSXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành nhằm chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH).

Có 02 trường hợp không hưởng chế độ ốm đau, thai sản khi có GCN nghỉ việc hưởng BHXH của:

1} Cơ sở khám chữa bệnh (KCB) là pháp nhân không ĐK mẫu dấu;

2} Cơ sở KCB không phải là pháp nhân mà không ĐK con dấu và mẫu chữ ký của người hành nghề được phép ký GCN trên Cổng thông tin giám định BHYT.

ĐẤT ĐAI:

3. Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tăng mức phạt vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, điển hình như 4 trường hợp sau:

1} Lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp: Phạt đến 500 triệu với cá nhân/01 tỷ với tổ chức (tăng 100 lần so với mức phạt trước đây);

2} Tự ý chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở: Phạt đến 500 triệu với cá nhân/01 tỷ với tổ chức (tăng 10 mức phạt so với trước đây)

3} Chuyển nhượng QSDĐ mà không có Sổ đỏ: Phạt đến 20 triệu với cá nhân/40 triệu với tổ chức (tăng 04 lần mức phạt so với trước đây)

4} Bỏ hoang đất mà không thuộc trường hợp bất khả kháng: phạt đến 10 triệu với cá nhân/20 triệu với tổ chức (Mức phạt này trước đây chưa hề được quy định).

Hiệu lực từ ngày 05/01/2020.

GTVT:

4. Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Có 03 nội dung chính:

1} Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện)  không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu GT sẽ bị phạt từ 600.000 – 1 triệu. (Mức phạt cũ là 300.000 – 400.000 đồng).

2} Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu GT sẽ bị  phạt tiền từ 3 – 5 triệu. (Mức phạt cũ là từ 1,2 – 2 triệu).

3} Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn phạt tiền từ 6 – 40 triệu và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 – 24 tháng tùy từng trường hợp cụ thể.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH