BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 Tháng 10/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 10/2018, cập nhật từ ngày 11/10/2018 đến ngày 20/10/2018)

LAO ĐỘNG:

1. Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.

Có 03 nội dung chính:

1} Yêu cầu DN tổ chức tự KT việc chấp hành PL-LĐ tại cơ sở ít nhất 01 lần trong năm.

2} 05 nội dung tự KT gồm:

1/Việc tuyển dụng & đào tạo LĐ;

2/Việc giao kết và thực hiện HĐLĐ;

3/Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi;

4/Việc trả lương cho NLĐ;

5/Việc tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT…

3} DN phối hợp với đại diện tập thể LĐ báo cáo khi có yêu cầu của CQ Thanh tra.

Hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

BHXH:

2. Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về bảo hiểm bắt buộc với người lao động nước ngoài (NLĐNN).

Có 03 nội dung chính:

1} NLĐNN làm việc tại VN thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc sau: ốm đau; thai sản; BH; TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

2} Từ ngày 01/01/2022, NLĐNN đóng 8%/lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên/tháng thì không đóng BHXH tháng đó và không được tính để hưởng BHXH.

3} Mức đóng BHXH bắt buộc của NSDLĐ cho NLĐNN như sau:

1/Đóng 3% vào quỹ ốm đau thai sản;

2/Đóng 0,5% vào quỹ BH TNLĐ, bệnh nghề nghiệp;

3/Đóng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01/01/2022.

Hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH