BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 10/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 10/2018, cập nhật từ ngày 01/10/2018 đến ngày 10/10/2018)

ĐẦU TƯ:

1. Nghị định 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 sửa đổi các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Giảm 02 điều kiện trong hoạt động điều tra, đánh giá đất, cụ thể:

1} Giảm từ 5 xuống còn chỉ cần có 2 người đáp ứng đủ ĐK về điều tra, đánh giá đất thì tổ chức được quyền hoạt động trong lĩnh vực này.

2} Giảm yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu trong lĩnh vực đất đai từ 36 tháng xuống còn 30 tháng trở lên để cá nhân đủ điều kiện thực hiện điều tra, đánh giá đất;

Hiệu lực từ ngày ký.

LAO ĐỘNG:

2. Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi các Nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý.

Điều chỉnh quy định về thủ tục cấp giấy phép LĐ cho người nước ngoài cụ thể:

1} Rút thời gian cấp giấy phép từ 07 xuống còn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

2} HS xin cấp phép LĐ không yêu cầu phải chứng thực hộ chiếu/giấy tờ khác thay hộ chiếu.

3} Thêm trường hợp tiếp nhận NLĐ nước ngoài là thành viên HĐQT của CT CP; thân nhân thành viên CQ đại diện NN tại VN làm việc sau khi được Bộ NG cấp phép thì NSD LĐ không phải xác định nhu cầu sử dụng người LĐ nước ngoài.

Hiệu lực từ ngày 08/10/2018.

THƯƠNG MẠI:

3. Nghị định 141/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp (BHĐC).

Có 03 nội dung chính:

1} Phạt tiền từ 80-100triệu đối với tổ chức có một trong các hành vi BHĐC bất chính sau:

1/Yêu cầu người khác đặt cọc/nộp tiền để được ký HĐ tham gia BHĐC;

2/Yêu cầu người khác phải mua một số lượng HH để được ký HĐ tham gia BHĐC;

3/Cho người tham gia BHĐC nhận tiền/lợi ích kinh tế từ việc giới thiệu người tham gia BHĐC mà không phải từ việc mua-bán HH.

2} Phạt gấp 02 lần mức phạt trên nếu hành vi này thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh/TP trở lên.

3} Nâng mức phạt lên đến 5 triệu đối với người tham gia BHĐC khi có hành vi sau:

1/Tiếp thị, bán hàng khi chưa được cấp Thẻ thành viên;

2/Không xuất trình Thẻ thành viên trước khi giới thiệu/tiếp thị, bán hàng.

Hiệu lực từ ngày 25/11/2018.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH