BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 9/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 9/2018, cập nhật từ ngày 21/9/2018 đến ngày 30/9/2018)

THUẾ:

1. Thông tư 87/2018/TT-BTC ngày 27/09/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Có 03 nội dung chính:

1} Thêm trường hợp tạm dừng/chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với việc nợ thuế/tiền phạt/tiền chậm nộp:

1/QĐ gia hạn nộp thuế;

2/TB không tính tiền chậm nộp.

2} Thời điểm phải ban hành QĐ cưỡng chế sau ngày thứ 90 kể từ ngày: hết thời hạn nộp thuế… thay vì quy định cụ thể trong ngày thứ 91 như trước đây.

3} Bỏ việc phong tỏa TK với số tiền bằng với trong QĐ cưỡng chế khi tổ chức, cá nhân không cung cấp thông tin/cung cấp thông tin không đầy đủ khi được yêu cầu.

Hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

GIAO THÔNG:

2. Nghị định 128/2018/NĐ-CP ngày 24/09/2018 sửa đổi các Nghị định về điều kiện kinh doanh lĩnh vực đường thủy.

Lược bỏ rất nhiều điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa. Theo đó, để KD vận tải hành khách theo tuyến cố định, theo HĐ chuyến và vận chuyển khách du lịch chỉ cần đáp ứng một điều kiện duy nhất là đơn vị KD vận tải phải thành lập DN/HTX theo quy định, (Trước đây, các đơn vị kinh doanh vận tải này còn phải đáp ứng các điều kiện về: Nhân viên, người điều hành, nơi neo đậu, bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về ATGT…).

Hiệu lực từ ngày 24/9/2018.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

3. Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Có 02 nội dung chính:

1} Rút ngắn thời gian cấp phép chứng thực chữ ký số còn 50 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ thay vì 60 ngày như trước đây.

2} Tổ chức cung cấp DV chứng thực chữ ký số công cộng được cung cấp DV khi đáp ứng 02 điều kiện sau:

1/Có giấy phép cung cấp DV chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ TT&TT cấp;

2/Có chứng thư số do Tổ chức cung cấp DV chứng thực chữ ký số quốc gia cấp.

Hiệu lực từ này 15/11/2018

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH