BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 Tháng 8/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 8/2018, cập nhật từ ngày 01/8/2018 đến ngày 10/8/2018)

THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ:

1. Công văn 3100/TCT-CS ngày 10/08/2018 về việc thu tiền thuê đất.

Trường hợp nhận chuyển nhượng QSDĐ NNo để thực hiện dự án đầu tư mà phải chuyển đổi mục đích SDĐ thì việc xác định giá, thuế đất được thực hiện theo quy định.

2. Công văn 3075/TCT-CS ngày 09/08/2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng.

Có 03 nội dung cần quan tâm:

1} Khi bán HH, DV chịu thuế GTGT, người bán lập hóa đơn, kê khai và nộp thuế. Cơ sở KD được kê khai, khấu trừ thuế đầu vào và được hoàn thuế đối với dự án đầu tư SX HH, DV chịu thuế theo quy định.

2} Khi bán HH, DV không chịu thuế GTGT, người bán lập hóa đơn giao cho người mua theo quy định. Cơ sở KD không được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế đầu vào.

3} Trường hợp, cơ sở KD có dự án đầu tư vào SX kinh doanh HH, DV vừa không/có chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tư XD cơ bản được tạm khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của HH, DV chịu thuế với tổng doanh thu bán ra trong ba năm đầu tiên có doanh thu.

XÂY DỰNG:

3. Quyết định 1113/QĐ-BXD Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng.

Định mức chi phí rà soát, XD định mức và giá XD xác định như sau:

1} Định mức chi phí là 03 triệu đồng/định mức khi số định mức và giá XD ≤ 50 định mức. Trường hợp rà soát định mức có yêu cầu phải thu thập số liệu, kiểm tra đối chứng thì được lập dự toán bổ sung chi phí khảo sát, đi lại, ăn, ở.

2} Định mức chi phí XD định mức xác định như sau: Khi có 100 định mức và giá XD bổ sung thì định mức chi phí là 20 triệu đồng/định mức.

Hiệu lực từ ngày ký

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH