BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 03 Tháng 7/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 7/2018, cập nhật từ ngày 21/7/2018 đến ngày 31/7/2018)

BẢO HIỂM XÃ HỘI:

1. Công văn 3016/LĐTBXH-BHXH ngày 30/07/2018 hướng dẫn tiền lương đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2018.

Có 3 nội dung chính:

1} Tiền lương đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định.

2} Phụ cấp lương là các khoản phụ cấp mà mức lương trong HĐLĐ chưa tính hoặc tính chưa đầy đủ.

3} Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác.

2. Quyết định 772/QĐ-BHXH ngày 15/6/2018 công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thủ tục BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Công bố 5 TTHC mới:

1} Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

2} Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

3} Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

4} Thủ tục Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH theo quy định.

5} Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

XUẤT NHẬP KHẨU:

3. Công văn 4202/TXNK-TGHQ ngày 30/07/2018 về vướng mắc xác định trị giá hải quan.

Trị giá hải quan được xác định như sau:

1} Người khai hải quan tự kê khai, xác định trị giá hải quan theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đó.

2} Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

3} Trị giá giao dịch là giá thực tế đã hoặc sẽ thanh toán cho HH nhập khẩu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định.

4} Chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng 03 điều kiện sau:

1/Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã/sẽ thanh toán;

2/Phải liên quan đến HH nhập khẩu;

3/Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

5} Cơ quan hải quan kiểm tra trị giá khai báo, xử lý kết quả kiểm tra theo quy định.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ – ĐẦU TƯ – SỞ HỮU TRÍ TUỆ – DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

        Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH