BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 03 Tháng 03/2018

   BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 03 tháng 3/2018, cập nhật đến ngày 31/3/2018)

THUẾ – PHÍ:

1. Thông tư 22/2018/TT-BTCngày 22/02/2018 sửa đổi Thông tư 299/2016/TT-BTCvề mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.

Bổ sung 3 tổ chức có thẩm quyền thu phí thẩm định ĐKKD để cấp GP SX rượu gồm:
            1/Bộ CT;
            2/Sở CT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
            3/UBND quận, huyện, thị xã và TP thuộc tỉnh.

Hiệu lực từ 08/4/2018.

DOANH NGHIỆP

2. Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 sửa đổi Nghị định 98/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Có 4 nội dung cần quan tâm:

1} Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi ép buộc các tổ chức, cá nhân mua BH nhân thọ, sức khỏe. Tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi.

2} Phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về gian lận trong kinh doanh BH mà số tiền chiếm đoạt dưới 20 triệu đồng hoặc gây thiệt hại dưới 50 triệu đồng hoặc chưa đến mức truy cứu TNHS.

3} Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi vi phạm sau:

1/Triển khai quy tắc, điều khoản, biểu phí các sản phẩm BH thuộc nghiệp vụ BH xe cơ giới trước khi ĐK và được Bộ TC chấp thuận;

2/Triển khai các sản phẩm BH nhân thọ, sức khỏe trước khi được Bộ TC phê chuẩn;

4} Thêm hình thức Phạt bổ sung đối với hành vi vi phạm quy định về GP thành lập và hoạt động, GP đặt VPĐD trong lĩnh vực KD BH: “Tịch thu tang vật vi phạm”

Hiệu lực từ 10/5/2018

3. Nghị định 23/2018/NĐ-CPngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Có 3 nội dung cần quan tâm:

1} Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của PL phải mua BH cháy, nổ bắt buộc tại các DN kinh doanh nghiệp vụ BH cháy, nổ.

2} Đối tượng BH cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ TS của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

1/Nhà, công trình và các TS gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.

2/Các loại HH, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

3} DN BH không có trách nhiệm bồi thường trong 10 trường hợp theo quy định của PL.

Hiệu lực từ ngày 15/4/2018

BẢO HIỂM Y TẾ:

4. Công văn 1677/BYT-BH ngày 28/3/2018 hướng dẫn các cơ sở KCB xử lý trường hợp một số thông tin dữ liệu về thẻ BHYT thay đổi so với thông tin trên thẻ giấy do BHXH Việt Nam đang rà soát, đồng bộ dữ liệu

Có 3 nội dung cần quan tâm:

1} Thông tin trên thẻ BHYT khác thông tin khi đến khám chữa bệnh (KCB) thì cơ sở KCB lập 01 Bảng kê chi phí KCB, 01 file dữ liệu hiệu chỉnh thông tin và thông báo cho người bệnh liên hệ cơ quan BHXH để đổi thẻ mới.

2} Trong lúc điều trị, người bệnh có thay đổi thông tin thẻ BHYT: cơ sở KCB lập hồ sơ thanh toán theo thông tin hành chính, mức hưởng của thẻ đã kiểm tra lúc đến khám bệnh; Đồng thời, lập dữ liệu điện tử theo thông tin đã ghi nhận và cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ cho người bệnh.

3} Trường hợp người bệnh được cấp Giấy chuyển tuyến có ghi mã thẻ BHYT khác với mã thẻ đã tra cứu thì không cần xin cấp lại.

Hiệu lực từ ngày 28/3/2018.

XÂY DỰNG

5. Chỉ thị 08/CT – TTg ngày 13/03/2018 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Rút ngắn thời gian cấp phép XD từ 166 ngày xuống còn không quá 120 ngày, được thể hiện cụ thể trong từng thủ tục giải quyết.

Hiệu lực từ ngày 13/03/2018

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ–ĐẦU TƯ-SỞ HỮU TRÍ TUỆ-DỊCH THUẬT & TỐ TỤNG TÒA ÁN

        Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH