BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 02 Tháng 6/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 02 tháng 06/2017, cập nhật đến ngày 20/06/2017)

Thuế

1. Công văn 2548/TCT-TNCN ngày 12/06/2017 về thuế TNCN với thu nhập từ khuyến mại.

2. Công văn 2627/TCL-DNL ngày 16/06/2017 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Công văn 8121/BTC-TCHQ ngày 19/06/2017 về thuế GTGT hàng sản xuất xuất khẩu.

Doanh nghiệp

3. Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Tài chính – ngân hàng – tín dụng

4. Thông tư 03/2017/TT-NHNN ngày 06/06/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2012/TT-NHNN quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH