BẢN TIN PHÁP LUẬT Số 01 Tháng 6/2017

BẢN TIN PHÁP LUẬT

(Số 01 tháng 06/2017, cập nhật đến ngày 10/06/2017)

Thuế

1. Công văn 2483/TCT-KK ngày 07/06/2017 về hoàn thuế GTGT đối với trường hợp âm 12 tháng/4quý.

2. Công văn 2186/TCT-CS ngày 24/5/2017 về hóa đơn.

3. Công văn 2181/TCT-CS ngày 24/5/2017 về thuế GTGT.

Xuất nhập khẩu

4. Thông tư 07/2017/TT-BCT ngày 29/5/2017 quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón.

Giao thông

5. Thông tư 16/2017/TT-BGTVT ngày 22/05/2017 hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LÝ & TỐ TỤNG TÒA ÁN

Luật sư-Kiểm toán viên-Đại lý Thuế-Chartered Tư vấn Thuế PHẠM THẾ VINH